Улога града Ваљева у развоју пољопривреде

Почетак » Улога града Ваљева у развоју пољопривреде » Вести » Улога града Ваљева у развоју пољопривреде
На позив Удружења новинара за пољопривреду, Градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић данас учествује на конференцији ’’Агробизнис Србије 2011.’’ која се одржава у Народној банци Србије. Том приликом градоначелник је истакао значај улоге локалне самоуправе у развоју пољопривреде.
Циљ ове конференције је отварање дијалога о унапређењу пољопривреде – сектора привреде који традиционално остварује трговински суфицит и обезбеђује стабилност привреде Србије. Посебна пажња посвећена је значају и улози локалне самоуправе у даљем развоју пољопривреде Србије.
Ваљевски крај има преко 58 хиљада хектара пољопривредне површине што је 64 одсто целокупне територије града. Захваљујући изванредним агроеколошким погодностима, брдско-планински предели Ваљевске околине изузетно су погодни за рентабилну производњу квалитетног воћа.
Град Ваљево и новооснована Дирекција за пољопривреду и робне резерве одлучили су да пруже подршку, пре свега малим газдинствима и то кроз директну и техничку помоћ.
Поред стратешких докумената као што су Визија града Ваљева, Стратегија локалног одрживог развоја и Стратегија локалног економског развоја, град Ваљево је израдио и локалну стратегију развоја пољопривреде.
У оквиру сарадње са Министарством пољопривреде, планирано је да Ваљево постане један од Центара у којима ће се развијати органска пољопривреда,али овде са посебним нагласком на воћарству.
 

Leave a Comment