Унапређење социјалне заштите у Ваљеву

Почетак » Унапређење социјалне заштите у Ваљеву » Вести » Унапређење социјалне заштите у Ваљеву
Град Ваљево је међу најуспешнијим у Републици Србији у системском планирању социјалне политике на локалном нивоу, као и у реализацији Програма за унапређење социјалне заштите. Након успешно окончаног процеса стратешког планирања, али и имплементације стратешких приоритета, специфичних циљева и задатака у предходне две фазе реализације пројекта, у току је трећа фаза реализације пројекта у 2009. години који представљају наставак подршке успостављању нових или унапређење постојећих услуга социјалне заштите у локалној заједници.
 
Министарство рада и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту са Фондом за социо иновације (ФСИ) и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), а уз финансијску и стручну подршку Владе Велике Британије, кроз Одељење за међународни развој (ДФИД), ОПМ (Oxford Policy Menagement) и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке, у оквиру  треће фазе пројекта “Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите“ расписало је конкурс за финансирање пројеката градова и општина у оквиру овог пројекта . Ваљево је стекло право да аплицира са пројектима на овом конкурсу који траје до 2. марта. Ове године предност на конкурсу ће имати подносиоци пријава које укључују развој услуга усмерених ка деци и особама са инвалидитетом.
 
Савет за интегралну социјалну политику града Ваљева на данашњем састанку у згради Скупштине, између осталог разматраће приоритете конкурсних апликација и формирати пројекте тимове у циљу дефинисања што квалитетних пројектних приоритета као и циљева и задатака у складу са Стратегијом социјалне заштите и конкурсним смерницама.
 
Иначе, Програмом унапређења социјалне заштите у граду Ваљеву у 2009. години предвиђено је да се финансирају пројекти који превасходно доприносе унапређењу положаја деце и младих са сметњама у развоју, као и подршци породицама у којима живе. У овој години предност ће имати и пројекти који су усмерени ка унапређењу социјалне заштите деце без родитељског старања, али и они који су усмерени ка побољшању положаја особа са инвалидитетом. Такође, приоритет ће имати и пројекти који доприносе превенцији међувршњачког и насиља, али и смањењу стопе назапослености осетљивих група грађана и њихово економско оснаживање.
Из буџета града Ваљева за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у 2009. години предвиђено је да се издвоји 10.300.000 динара.

Leave a Comment