Унапређење заштите Ваљева од поплава

Почетак » Унапређење заштите Ваљева од поплава » Вести » Унапређење заштите Ваљева од поплава
Унапређење заштите Ваљева од великих вода реке Колубаре и притока, представљање идејног пројекта заштите од великих вода реке Љубостиње и ретензионог простора у сливу Љубостиње, као и израда Oперативног плана одбране од поплава за водотокове другог реда града Ваљева, биле су теме данашњег састанка који је одржан у згради Скупштине града Ваљева.
 
Градоначелник Ваљева Станко Терзић са сарадницима и представници ЈП „Дирекција за урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ и „Водовода“ састали су се представницима Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, Дирекције за воде и Института „Јарослав Черни“, ваљевском „Ерозијом“ и Сектором за ванредне ситуације МУП-а Србије.
 
Дарко Јањић, директор „Србијавода“ је саопштио да се тренутно раде пројекти за корито реке Колубаре, као и да ће надлежна државна јавна предузећа урадити део пројеката и обезбедити новац како би се што пре припремио главни пројекат регулације корита река у ваљевском крају.
 
Представник Института „Јарослав Черни“ Милан Малешевић је презентовао две варијанте идејног пројекта заштите Ваљева од великих вода. Анализом је утврђено да поједини постојећи мостови представљају главне препреке за проток великих вода у регулисаном и нерегулисаном делу корита. Истакао је да је на појединим местима потребна изградња одбрамбених бетонских зидова. Један од предлога је да се гради ретензија (формирање преграде која ће заштити Ваљево од великих вода Љубостиње). Оријентациона вредност радова са изградњом ретензије је 173, а без ретензије 153 милиона динара, али уз изградњу акумулаторног зида и изградњу четири нова, али и рушење појединих постојећих мостова, за које је утврђено да успоравају проток великих вода.
 
Оперативни план Ваљева за борбу против поплава су представници републичких предузећа оценили као позитиван пример, који и сами користе као модел за израду оперативних планова осталих локалних самоуправа.
 
Милан Михајловић, начелник Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије је рекао да је задовољан што је дугогодишњи рад на припреми Оперативног плана Ваљева добро оцењен, али да и овај план треба унапредити, као би се обезбедила што већа оперативност.
 
Градоначелник Ваљева Станко Терзић је истакао досадашњу добру сарадњу са републичким водопривредним предузећима и подршку у пројектима реконструкције Фабрике воде, Црпне станице на Градцу, изградње водоводне мреже од Ваљева до Бранковине. Он је рекао да капиталне водопривредне пројекте Ваљево не може самостално финансирати. Градоначелник Ваљева је закључио да Ваљево чини све да системски и дугорочно решава питања заштите од поплава.
 

Leave a Comment