Управљање људским ресурсима у локалним самоуправама

Почетак » Управљање људским ресурсима у локалним самоуправама » Актуелно » Управљање људским ресурсима у локалним самоуправама

Свих 50 градова и општина у Србији, који су добили подршку Савета Европе и Европске уније за стручно усавршавање запослених и успостављање система управљања људским ресурсима у локалним самоуправама, започеле су свој једногодишњи процес модернизације службеничког система.

Овај процес унапређења рада у 50 локалних самоуправа део је програма Европске уније и Савета Европе „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ који ће трајати до краја 2021. године и чији је циљ стварање модерног службеничког система, заснованог на компетенцијама, знањима и вештинама у складу са европским стандардима и принципима доброг управљања у локалним самоуправама.

Локалне самоуправе које су укључене у овај програм добиле су тзв. „пакете подршке“ – посебно развијене инструменте за унапређење функције управљања људским ресурсима у локалним самоуправама. То значи да ће оне током наредних годину дана, до краја 2020. године, имати подршку експерата Савета Европе уз чију помоћ ће мењати систем управљања људским ресурсима. Тај процес подразумева низ активности, које ће допринети побољшању квалитета рада управе у целини и водити ка томе да управа постане добар сервис грађанима и привреди.

За сада, у почетној фази примене „пакета подршке“, урађена је процена учинка у области управљања људским ресурсима у свим локалним самоуправама и развијени су оперативни планови за унапређење следећих области: организација и планирање људских ресурса, попуњавање радних места, стручно усавршавање и оспособљавање запослених, оцењивање запослених, дисциплинска одговорност и жалбени поступак и комуникација, етика, вредности и култура организације. 

„Пакете подршке“ Савета Европе и ЕУ у Србији тренутно имају локалне самоуправе: Алексинац, Бач, Бајина Башта, Бечеј, Бачка Паланка, Беочин, Београд, Бујановац, Чачак, Чока, Голубац, Кикинда, Књажевац, Ковин, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Лозница, Медвеђа, Ниш, Нова Варош, Нови Пазар, Нови Сад, Палилула (Ниш), Панчево, Петровац на Млави, Пирот, Пландиште, Прешево, Прибој, Прокупље, Рашка, Шабац, Смедерево, Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, Сурчин, Сврљиг, Трстеник, Тутин, Ужице, Ваљево, Велико Градиште, Врњачка Бања, Жабаљ, Зајечар, Земун  (Београд), Зрењанин.

Осим реализације „пакета подршке“ ове локалне самоуправе ће моћи да учествују и на посебном позиву за доделу финансијских средстава (до 30.000 €) за спровођење организационих промена и унапређења у локалним администрацијама.

Програм „Управљање људским ресурсима у локалним самоуправама – фаза 2“, вредан 4 милиона евра заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Сталне конференције градова и општина (СКГО).

Након прве фазе програма (2016-2018), у оквиру које је кроз различите обуке прошло више од 1500 учесника а 20 локалних самоуправа успешно сарађивало, друга фаза програма започета је у децембру 2018. и трајац́е до децембра 2021.

Поред подршке управљању људским ресурсима у локалним самоуправама, програм ће активно подржати и рад Националне академије за јавну управу, као централне институције за стручно усавршавање државних службеника и Савет за стручно усавршавање запослених у локалним самоуправама.