Управљање миграцијама и њихове последице у Југоисточној Европи

Почетак » Управљање миграцијама и њихове последице у Југоисточној Европи » Вести » Управљање миграцијама и њихове последице у Југоисточној Европи
Републички завод за статистику у периоду од 25. марта до 7. априла 2013. године спроводи истраживање „Анкета о радној снази“. Истраживањем ће се прикупити информације о тржишту рада и карактеристикама радне снаге. Анкета о радној снази се спроводи на читавој  територији Колубарског Округа на узорку од 250 домаћинстава. У анкети ће учествовати 2 анкетара.
 
Уз анкету о радној снази спроводи се и Пилот истраживање “Миграције“ чија је сврха да се процени број људи који су отишли у иностранство као и да се виде разлози њиховог одласка. Неки од подциљева овог истраживања су да се смањи број људи који одлазе у иностранство стварањем бољег економског окружења у земљи као и повратак емиграната у земљу који  би са собом донели стечено знање, искуства и страни језик који би могли на најбољи начин да се искористе у Србији.
 
Истраживање “Миграције“ су део стратешког пројекта СЕЕМИГ који је финансиран у оквиру Програма Европске уније, а који се односи на управљање миграцијама и последице миграција у Југоисточној Европи.
 
Домаћинства изабрана за анкету ће обићи овлашћени анкетари, а део домаћинстава ће бити анкетиран и телефонским путем.

Leave a Comment