Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију

Почетак » Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију » Актуелно » Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију

Овим упутством се уређује начин примене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести у делу ограничења уласка у Републику Србију лица која долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом.

Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju