Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију

Почетак » Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију » Актуелно » Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију

Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19, „Службени гласник РС“, број 69 од 9. јула 2021.

Овим упутством се уређује начин примене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести у делу ограничења уласка у Републику Србију лица која долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом..

Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska – Službeni glasnik RS 69 2021