Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију

Почетак » Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију » Актуелно » Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију

Упутство о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID – 19.

Овим упутством се ради заштите од уношења заразне болести COVID-19 на територију Републике Србије, одређују државе захваћене епидемијом те заразне болести у којима је неповољна епидемиолошка ситуација и уређује начин примене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19  у делу ограничења уласка у Републику Србију лица којa долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом.

Uputstvo o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju