УРЕДБА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ KОВИД-19

Почетак » УРЕДБА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ KОВИД-19 » Актуелно » УРЕДБА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ KОВИД-19

У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести KОВИД-19, у члану 9в речи: „угоститељских објеката, продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране,” замењују се речима: „продавница и других малопродајних трговинских објеката, изузев радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране.“

После члана 9в додаје се члан 9г, који гласи:

Изузетно од одредаба члана 6. став 3, члана 7. став 2. и члана 8. став 2. ове уредбе, у периоду почев од 24. новембра 2020. године закључно са 3. децембром 2020. године, радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинских центара, позоришта, биоскопа и других установа културе и приређивача посебних и класичних игара на срећу ограничава се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часова до 05.00 часова наредног дана.”

Ова уредба ступа на снагу 24. новембра 2020. године.

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID – 19