Усклађени оснивачки акти са Законом

Почетак » Усклађени оснивачки акти са Законом » Вести » Усклађени оснивачки акти са Законом

Градско веће на данашњој седници утврдило је предлоге Одлука о усклађивању оснивачких аката са одредбама Закона о јавним предузећима и то за:ЈКП „Водовод“, ЈКП „Видрак“, ЈКП „Полет“, ЈКП „Топлана“, ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, ЈИП „Радио Ваљево“, као и предлог Одлуке о усвајању нацрта анекса Уговора о организовању Јавног предузећа за управљање и коришћење Регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“.
 
Услађивање оснивачких аката са Законом о јавним предузећима, између осталог дефинише низ новина као што су: да сагласност на цене даје Скупштина града, да су органи управљања у предузећу Надзорни одбор и директор кога именује Скупштина града на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса и који заснива радни однос на одређено време. Такође, јавна предузећа су дужна да изврше процену имовине и капитала у року од годину дана од дана доношења Одлуке. Одлука о усклађивању оснивачких аката дефинише између осталог и услове и начине задуживања предузећа, као и право, обавезе и одговорности оснивача према предузећу и предузећа према оснивачу.
 
Чланови Градског већа на данашњој седници утврдили су и предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда града Ваљева за 2013. годину који поред осталог дефинише начине руковођена и координације у случају поплава, организовања, финансирања и спровођења мера заштите од поплава, методе евакуације и збрињавања становништва, као и све друге потребне параметре како би одбрана поплава што ефикасније деловала. Градоначелник града Ваљева Станко Терзић на данашњој седници истакао је да су превентивне мере које је Град спровео прошле године на чишћењу корита река, након обилних снежних падавина, дале резултате, јер је смањен ризик од поплава у значајном проценту.
 
На данашњој седници чланови Градског већа дали су и сагласност на измене Програма рада Центра за културу Ваљево. Осим тога, утврђени су и предлози Решења о давању сагласности на одлуку о ценама комуналних услуга ЈКП „Видрак“, ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Полет“. Решењем је предвиђено да Видрак повећа цене услуга за 12%, Водовод за 15%, а Полет за 5,5%.

Leave a Comment