Ускоро оптички линк

Почетак » Ускоро оптички линк » Вести » Ускоро оптички линк

Савет за безбедност града Ваљева прихватио је на данашњој седници предлог пројектног задатка за израду главног пројекта изградње оптичког кабла који ће повезати чворишта оптичке мреже града Ваљева са објектом Полицијске управе и инсталирање опреме за видео надзор. Овај пројекат, чија је процењена вредност радова око 2,3 милиона динара реализоваће се у складу са одлукама Савета за безбедност из средства градског буџета опредељених за ове намене. Изградњом оптичког линка према Полицијској управи створиће се услови за ширење мреже видео надзора у граду у складу са тенденцијом подизања нивоа безбедности. На данашњој седници је указано на потребу постављања видео надзора како на градским саобраћајницама, тако и у парковима, на трговима, платоу испред Центра за културу. Планирано је да у граду на критичним локацијама у наредном периоду буду постављене 34 видео камере, чиме ће бити створени услови да се благовремено уоче прекршиоци прописа и да припадници Полицијске управе буду у прилици да брзо и ефикасно спроведу мере и акције.
 
Осим изградње оптичког линка у овој години предвиђена је и реализација других пројеката из области безбедности за које ће из градског буџета бити опредељено око 1,7 милиона динара. Предлоге пројеката припремиће радне групе и у наредном периоду доставити Савету за безбедност који ће донети одлуку о финансирању у складу са дефинисаним приоритетима.
 
На данашњој седници је било речи и о коришћењу средстава која се сливају у градски буџет од наплате казни за саобраћајне прекршаје. На овој буџетској позицији приходовано је у протеклих осам месеци око четири милиона динара. У складу са законском регулативом једна половина ових средстава може се утрошити за инвестициона улагања у саобраћајну инфраструктуру, а друга за унапређење безбедности. У наредних месеца дана из ресорног министарства је најављено да ће локалне самоуправе добити упутство о раподели ових средстава. Савет за безбедност града Ваљева је закључио да у међувремену Комисија уради предлог програма коришћења ових средстава на основу локалне стратегије и национачног плана који усваја Влада Србије на предлог ресорне Агенције. Одлуку о коришћењу ових средстава донеће Градско веће.  

Leave a Comment