Услуга помоћи у кући за лица са менталним и интелектуалним сметњама

Почетак » Услуга помоћи у кући за лица са менталним и интелектуалним сметњама » Вести » Услуга помоћи у кући за лица са менталним и интелектуалним сметњама
Од почетка фебруара месеца у Ваљеву се реализује услуга помоћи у кући за лица са менталним и интелектуалним сметњама у оквиру пројекта „Професионализација сектора менталног здравља у Ваљеву с циљем квалитетнијег живота особа са интелектуалним сметњама” који спроводи Каритас Ваљево у партнерству са Градом Ваљевом и Удружењем за помоћ деци са посебним потребама „Наши снови“, у оквиру програма „Отворени загрљај“ који спроводи Европска унија.
 
„Главни циљ пројекта који се реализује од јула месеца прошле године јесте да се услуге помоћи у кући и дневног боравка које се у Ваљеву већ реализују, учине доступним и одраслим лицима са менталним и интелектуалним тешкоћама и на тај начин смањи могућност њиховог институционалног збрињавања у каснијој фази живота. Предвиђено је да током ове године укупно 41 особа из ове угрожене групе буде обухваћена једном од две нове услуге које ће бити уведене. Каритасова услуга је већ започета и заинтересовани грађани Ваљева могу добити детаљније информације о укључивању у услугу помоћи у кући  за  лица са менталним и интелектуалним сметњама, сваким радним даном на телефон 291-820.
 
Услуге покренуте пројектом поштоваће стандарде прописане законом, а  неговатељице  су сертификоване за обављање ове услуге од стране Републичког завода за социјалну заштиту. Ову услугу спроводиће две неговатељице за 20 корисника. Ово је логичан наставак наших активности с обзиром да је Каритас Ваљево већ 14 година активан на пољу кућне неге за стара лица и лица из рањивих категорија становништва”, каже Марко Максимовић, координатор пројекта.
 
У оквиру пројектних активности почетком пролећа почеће се са доградњом дневног боравка за одрасла лица са менталним и интелектуалним потешкоћама, који користи удружење Наши снови у Попучкама, а који је власништву Града Ваљева. 
 

Leave a Comment