Успешна акција отписа камате

Почетак » Успешна акција отписа камате » Вести » Успешна акција отписа камате
У акцији отписа камате на доспеле обавезе по основу изворних јавних прихода Града Ваљева, која је према одлуци Градске скупштине трајала од 18. октобра до 31. децембра 2010. године, грађани и правна лица уплатили су 31.763.559 динара на име заосталих пореских обавеза. С обзиром да се још увек обрађују захтеви за отпис камате, којих је око 1500, процена Пореског одељења Градске управе је да ће по овом основу бити отписано око 18 милиона динара камате.
 
Захваљујући успеху акције отписа камате повећана је реализација изворних прихода, при чему је наплата пореза на имовину од 112.844.000 динара надмашила износ предвиђен ребалансом буџета.
 
Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове задовољна је резултатима акције и овом приликом захваљује грађанима и правним субјектима који су измирили своја дуговања. То се посебно односи на грађане, чији је одзив био далеко већи, док реакција предузећа није задовољавајућа. У 2011. се настављају активности за наплату дуговања, дужницима ће прво бити упућене опомене, а затим следи принудна наплата.
 
Градска управа још једном подвлачи да је редовно испуњавање локалних пореских обавеза у заједничком интересу јер се локални изворни приходи искључиво користе за комунално одржавање и уређење града.

Leave a Comment