Усвојен буџет града Ваљева за 2014. годину

Почетак » Усвојен буџет града Ваљева за 2014. годину » Вести » Усвојен буџет града Ваљева за 2014. годину
Одборници Скупштине усвојили су Одлуку о буџету града Ваљева за 2014. годину која предвиђа средства у укупном износу од 2.270.000.000 динара и 182.118.000 динара прихода из осталих извора. Образлажући предлог Одлуке, градоначелник Станко Терзић између осталог је рекао:„Не постоји идеалан буџет који ће задовољити потребе свих буџетских корисника. Морамо имати у виду да је буџет смањен у односу на предходну годину за 10,5 одсто што је око 270 милиона динара. Ипак, водили смо рачуна о социјалној компоненти, па су средства за унапређење социјалне политике увећана у односу на предходну годину, а у исто време водили смо и рачуна о развојном делу буџета. Средства су предвиђена за све важне капиталне инвестиције које смо започели, а направљен је и искорак, за разлику од предходних година, па ћемо усвојити програме јавних предузећа заједно са буџетом, што ће омогућити да јавна предузећа ефикасније функционишу и ту пре свега мислимо на благовремено расписивање тендера у наредној години“, рекао је градоначелник Станко Терзић говорећи о предлогу Одлуке о буџету и додао:“ За разлику од многих других локалних самоуправа у Србији којима је смањен трансеф из републичког буџета за више десетина милиона динара, град Ваљево се понашао рационално и нама је смањен трансфер за 30 милиона динара. Ми ћемо се после Нове године бавити новим инвестицијама, уређењем Индустријске зоне, а наставићемо и започете инвестиције као што су Хала спортова, школа у Брђанима. Важно је да задржимо континуитет у домаћинском пословању упркос смањеним расположивим средствима, а важно је и напоменути да смо један од ретких градова у Србији који нема дуговања“, оценио је градоначелник.
 
Усвојени су програми пословања јавних предузећа за 2014.годину и то: Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева, Водовода, Видрака, Топлане, Полета, Стубо-Ровни “Колубара“ и Радио-Ваљева, а потом су дате сагласности на одлуку о изменама и допунама статута установа културе -Завода за заштиту споменика културе, Матичне библиотеке, Народног музеја и Модерне галерије. Такође је дата сагласност и на статут Стубо-Ровни “Колубара“ и Дирекције за робне резерве.
Одборници су били једногласни и упутили иницијативу ЈП “Железнице Србије“ о враћању “Беовоза“ у досадашњи ред вожње.
На скупштини је донета и одлука о братимљењу и успостављању сарадње између града Ваљева и града Молодечно –Република Белорусија.
А кад је реч о кадровским питањима за вршиоца дужности директора ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема система Стубо –Ровни “Колубара“ именован је Миодраг Марковић, дипломирани инжењер агрономије, досадашњи директор.
 
 
 

Leave a Comment