Усвојен буџет Ваљева за 2019. годину

Почетак » Усвојен буџет Ваљева за 2019. годину » Актуелно » Усвојен буџет Ваљева за 2019. годину

На данашњој седници Скупштине града Ваљева усвојена је Одлука о буџету града Ваљева за 2019. годину, којом су планирани приходи и примања са нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у износу 3.375.000.000 динара и   106.059.180,42  динара прихода из осталих извора што укупно износи 3.481.059.180,42 укупних јавних средстава.

Средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера и других прихода и примања утврђених законом. Највећи део прихода планиран је приход од пореза на доходак, добит и капиталну добит у износу од 1.577.000.000 динара. Расходи и издаци су планирани у износу од 3.375.000.000 динара, као и   106.059.180,42 динара расхода и издатака из других извора што укупно износи 3.481.059,42 динара. Руководилац Одељења за финансије Жељко Табашевић је образлажући буџет рекао да је он и социјални и развојни.

„Велика су издвајања за социјална давања. За социјалну и дечју заштиту је планирано 176 милиона динара, а све с циљем унапређења постојећих и развијања нових услуга код социјалне и дечје заштите. Развојни акценат је на привредној зони, изградњи саобраћајница, комплетном комуналном опремању, с циљем привлачења нових инвеститора и отварања радних места, а самим тим ће доћи до смањења незапослености. То ће импцлицирати повећање пореза на имовину и зараде.“

Заменик председника Скупштине града Михаило Милутиновић је рекао да је буџет избалансиран.

„Приходна страна је таква каква је. Углавном сви коментаришу да је мало новца, али нико није дао конкретан предлог где скинути, коме повећати. Ако нешто критикујете, онда дајте решење. Али решење је тешко дати, много компетентних људи је радило на припреми овог буџета. Битно је да је буџет стабилан и тврдим да је међу пет најбољих буџета у Србији, ако се погледају они елементи који чине портфолио – да је задуженост испод 1%, кредитни рејтинг је 3а и да је Ваљево партнер у разговору са банкама. Све пословне банке желе да послују са градом Ваљевом. То је ретка слика у Србији. Врло добра слика је у задужености јавних преузећа. Први пут ова власт књижи улице, укњижене су 6. и 7. школа. Ми као одговорна и озбиљна власт то радимо. Ми имамо само у потенцијалу око 4, 5 милиона евра у Индистријској зони. Мора се знати да ће ту бити 35-киловатна трафо станица, Република ће финансирати фабрику прераде отпадних вода која ће решити „Стефил“, Индустријску зону и сва насеља која су низводно од Колубаре, јер постојећа фабрика то не може да ради. А ако би радила, било би то прескупо и технички врло захтевно. Ми смо извршили реафирмацију задругарства, нешто што је угашено последњих 20 година, поново се покреће. Пример је Поћута и људи су се организовали тамо, сваки дан долазе људи који се баве том материјом. Министар Недимовић је рекао да је то један од најбољих пилот пројеката у области задругарства у Србији. Ми добијамо значајна средства из Републике. Имамо добре резултате, на добром смо путу и нећемо стати на овоме“, рекао је заменик председника Скупштине града Михаило Милутиновић.

Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић је дао завршну реч пре усвајања најважнијег акта.

„Главни правци Града у идућој години су запошљавање. Опремање Индустријске зоне, коју смо ми купили нашим средствима, без кредита и задужења. Опремање је најважнији циљ и већ по истеку новогодишњих празника идемо у Београд да разговарамо о средствима која ће Република дати. Прво, мора се завршити саобраћајница која је ултра модерна и за коју је по пројекту предвиђено 350 милиона динара. Потом, завршићемо оно што је већ договорено. А то је трафо станица од 35 мегавата и фабрика за пречишћавање отпадних вода. Немачки инвеститор ће запослити пар стотина људи одмах. Ту су и кооперанти и сви који ће сарађивати са инвеститотом. Колико год то некоме изгледало смешно, то је сигурно. Други правац је брана Стубо Ровни. Користим прилику да похвалим директора.  Немојте заборавити да је Министарство грађевине само за ову годину за цевоводе ка Лајковцу, Лазаревцу, Убу, Мионици и Љигу дало преко 80 милиона динара. Већ после празника ћемо разговарати о пројектној документацији према Коцељеви. И све оно што је брана добила, је велики новац који је Република дала. И нема места критици да нас Београд не види. Па ко је урадио пут Петница-Богдановића брдо, реконструкцију пута преко Става до Пецке, пут у Забрдици? Република! И прошле 2017. године је радила Република до фабрике „Вали“, реконструисана Душанова улица, путни правац поред Пиваре према Дебелом брду. Битно је да ћемо почети разговоре око „Србијанке“. Нећу да причам о фабрикама и згариштима које је оставила ДОС-овска власт, који су укинули средњу класу и људе отерали у слепце! пичаћемо о „Србијанки“ онако како су причали они који су купили фабрику у Митровици. Већ је донета првостепена пресуда на Апелационом суду да земљиште улази у стечајну масу. На потезу је држава, а она је врло заинтересована. Видећемо како ће пресудети Апелациони суд и шта држава намера да учини са тим. Добили смо ове године 10 милиона из сталне буџетске резерве Владе Републике Србије, нек нам се нађе. Добићемо сигурно пар стотина милиона динара од Министарства привреде, Канцеларије и српске Владе идуће године.

Чују се примедбе да се грађани нису довољно укључили у прављење буџета. Па грађани су бирали одборнике и сходно њиховом поверењу, толико места у градском парламенту имате“, рекао је између осталог градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић на крају расправе о буџету града Ваљева за 2019. годину.

План комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2019. годину.

За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре овим Планом опредељена су укупна средства од 906.210.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету града Ваљева за 2019. годину. Расходи за програм комуналне делатности су планирани у износу од 307.500.000,00 динара у шта улази набавка ел. енергије, одржавање и изградња јавне расвете у износу од 64.200.000,00 динара, за одржавање јавних зелених површина средства износе 29.000.000,00 динара, за одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су средства од 53.000.000,00 динара, а износ од 161.300.000,00 динара је предвиђен за улагагање, управљање и снадбевање водом за пиће. За Локални економски развој планирано је 63.000.000,00 динара, за развој туризма 2.100.000,00 динара, за заштиту животне средине 26.400.000,00 динара. За путну инфраструктуру планирани расходи износе 481.260.000,00 динара, за основно образовање средства износе 4.550.000,00 и биће утрошена на изградњу Основне школе „Милован Глишић“ и за развој спорта и омладине планирана средства износе 21.400.000,00 динара.

Руководила Одељења за грађевинко земљиште и инфраструктуру Зоран Трифуновић је одговарајући на питања одборника о критеријумима који одређују где ће се и шта асфалтирати, рекао је да то није број бирача, већ важност за становнике тих крајева. У појединим селима урађени су први метри асфлата, попут села Ковачице, пут ка манастиру Пустиња, ка Доњим Лесковицама пут ка кући мајке која је 1991. године изгубила сина, у засеоку Бошковићи у Причевићу где изађе преко 100 тона воћа у сезони, пут ка спомен-комплексу Бранковачки вис.

„На село дајемо доста пара и даваћемо још и више. Ако нешто годинама није рађено, не може да се заврши за годину, две. Ове године смо убацили пројектовање пешачког моста преко Колубаре, али то не можемо завршити без сагласности „Србија вода“. Пројектовање бициклистичких стаза је у завршној фази, очекујемо грађевинку дозволу ка Петници и пројектовање стазе у Узун Мирковој ка Обилазници. За ову стазу смо планирали средства. И ове године се ради рехабилитација водоводне мреже за 20 милиона динара. Ми смо ове године имали тешку годину, јер је од 20. маја до краја јула нон-стоп падала киша, па тај део грађевинске сезоне нисмо могли да искористимо. У плану је да се ради део реконструкције јавне расвете. Обратили смо пажњу на Горић, урадили мо Пантића пут. Пројектовање Сувоборске улице укључиће нову расвету,тротоаре, бициклистички стазу и кишну канализацију. До краја године мислим да ћемо започети бар део радова у овој улици. Радиће се с пролећа јавна расвета у Ужичкој, а до сада смо чекали грађевинску дозволу. Стручњаци „Путева Србије“ кажу да су најлошији путеви у Србији у Колубарском округу и ако једне године урадимо 50 км, то је велики напредак. Не можемо за годину дана да исправимо све што је годинама лоше урађено. Пројекат габионске бране је у завршној фази, радиће се преграда од камена, која ће се лепо уклопити у амбијентални део реке Градац“, одговорио је на питања и примедбе одборника Зоран Трифуновић.

Усвојен је Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2018. години.  Основни циљ програма је расподела средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града којим се финансирају планови, програми, пројекти и друге активности у области заштите и унапређења стања животне средине на територији града Ваљева у 2019. години, а укупно планирана средства износе 69.750.000,00 динара и биће коришћена за следеће активности и пројекте: мерење загађености ваздуха и буке, реализација програма ЕКОД-а градац, управљање отпадним водама, пројектовање и изградња кишне и фекалне  канализационе мреже, уклањање дивљих депонија, капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама –опремање ЈКП “Топлана“ у циљу смањења емисије штетних гасова,и специјализоване услуге – усклађивање пројеката, програма и планова из области заштите животне средине.

Усвојен је План детаљне регулације за производну делатност дрвно-прерађивачке индустрије у делу насељеног места Мрчић, као и предлог Плана детаљне регулације за катастарску парцелу број 7312/8 КО Ваљево.

Усвојен је кадровски план за 2019. годину у Градској управи града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина и Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева. Разлог за доношење кадровског плана садржан је у потреби планирања броја запослених у 2019. години у складу са законом и подзаконским актима који регулишу област радних односа у јединицама локалне самоуправе. Структура предложеног Кадровског плана је таква да приказује број извршилаца и број упражњених радних места по звањима у Градској управи града Ваљева.

Утврђен је и предлог Одлуке о изменама одлуке о Градској управи града Ваљева. Овом одлуком се у складу са изменама Закона о планирању и изградњи из надлежности Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру бришу послови који се односе на вршење техничког прегледа грађевинских објеката и стручног надзора над изградњом објеката чији је инвеститор град. Такође из надлежности Одељења за заједничке послове бришу се послови обезбеђења зграде и службених просторија и послови одржавања чистоће пословних просторија.

Усвајен је Локални акциони план за образовање Рома за период 2019. до 2023.година.  Oдборници су изгласали Одлуку о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. Овом одлуком се ближе уређују критеријуми, услови, обим, начин и поступак поделе као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализуји удружења, а који су од јавног интереса. Програми се реализују на територији града Ваљева или ван територије града, ако својим активностима представљаљју Град. Ова одлука се не примењује на финансирање, односно суфинансирање програма које је уређено посебним законом и прописима донетим на основу закона.

Изменом одлуке о поверавању обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ваљева. У циљу спровођења поступка јавне набавке по новим прописима којима је уређена ова област и закључења уговора о јавно-приватном партнерству ради обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Ваљева, Скупштина града је Одлуком број 011-73/2018-02 од 20.07.2018.године продужила рок обављања ове комуналне делатности до 31.12.2018.године. На тај начин је спречен евентуални дисконтинуитет у обављању јавног саобраћаја на територији Града.

Одлуком о обављању послова спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја, предвиђено је да ће на територији града Ваљева у наредној години обављати „Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево, а то  су послови који се утврђују Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева.

Допуњен је Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта, усвојен је закључак о овлашћењу за закључење поравнања. Овлашћено је Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина да у поступку пред Основним судом у Ваљеву, закључи судско поравнање  са ГП „Греда“ доо, Ваљево, тако да сувласнички удео Града и ГП „Греда“ доо, Ваљево, у кат. парц. бр. 6642 КО Ваљево, укупне површине 1194 м2, уписана у лист непокретности бр. 14816 КО Ваљево, на град Ваљево и ГП „Греда“ доо, Ваљево, са заједничким обимом удела, буде утврђен, са сувласничким уделима од по 1/2 а на основу налаза и мишљења вештака грађевинске струке.

Дата је сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“. Прописано да јавна предузећа за сваку календарску годину доносе програме пословања.

Стављена је ван снаге Одлука о оснивању Центра за стручно усавршавање „Технички иновациони центар Ваљево“, због чињенице да оснивање установе није уписано у регистар Привредног суда у Ваљеву, да за отпочињање рада установе нису обезбеђени прописани услови у погледу простора, опреме, стручних кадрова и финансирања рада установе, као и чињенице да се циљеви у погледу усавршавања ученика, унапређења и квалитетнијег обављања делатности образовања могу обезбедити у оквиру већ постојећих установа образовања у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

Усвојена је Одлука  о максималном броју запослених на неодређено, којом је одређен максималан број запослених на неодређено време за град Ваљево – 1.305 запослених. Наведену одлуку донела је Влада Републике Србије и она представља основ и оквир за одређивање броја запослених у субјектима система града Ваљева.

У оквиру кадровских решења, за вршиоца директора Установе културе Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић“ именован је Милош Смиљанић, досадашњи директор ЦЗК, а за в.д. директора Центра за културу је именован Немања Расулић, до сада запослен као правник у Центру за социјални рад „Колубара“.

На данашњој седници Скуптине града усвојена је Одлука о изменама одлуке о локалним комуналним таксама. Измене Одлуке о локалним комуналним таксама  проистекле су из употребе усклађивања тарифног броја 1 таксене тарифе локалних комуналних такси са просечном зарадом по запосленом оствареном на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује такса на истицање фирме  на пословном простору, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, а у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе и потреби усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних машина. Комуналне таксе за рекламни пано и заузеће јавне површине осим за таксе за држање средстава за игру у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара престају да важе са 1. јануаром 2019. године.

Усвојена је Одлука о допуни одлуке о просечној цени квадрата мера одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Ваљева. Новина је да неизграђено грађевинско земљиште на територији града Ваљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза разврстава у пољопривредно – шумско земљиште и примењује се приликом утврђивања пореза на имовину за 2019. годину, на основу поднете пореске пријаве.

Такође је усвојена Одлука о изради плана детаљне регулације за простор пословно комерцијалне намене у Улици Владике Николаја. Плански основ за доношење ове одлуке је Генерални план града Ваљева и План генералне регулације „Север“.

Дата је сагласност на употребу имена града Ваљева. Удружење грађана „Ромски центар за демократију“ са седиштем у Ваљеву у Улици Владике Николаја 26/107 се обратило граду Ваљеву са захтевом ради давања сагласности на коришћење имена града Ваљева у називу медијске услуге тако да ће будући назив медија да гласи „Радио Ваљево 2“, уместо досадашњег назива „Радио Ва два 103,5“.

Од ове седнице, шеф Одборничке групе Српске напредне странке је Радоица Рстић, уместо Виктора Мићића.