Усвојен буџет за 2009. годину

Почетак » Усвојен буџет за 2009. годину » Вести » Усвојен буџет за 2009. годину
Одборници Градске скупштине су усвојили  Одлуку о буџету града Ваљева за наредну годину, који износи милијарду и 900 милиона динара. Градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић је рекао да је буџет за 2009. годину  увећан за 18 одсто у односу на овогодишњи буџет и нагласио да је у тај износ урацунато 170 милиона динара колико компанија “Горење” треба да уплати у другој половини јануара за закуп градског земљишта код Пољопривредне школе.
Најзначајнији порески приход је порез на зараде који чини 23,16 % укупних прихода буџета. Значајно повећање у односу на претходне године извршено је на приходима који ће се остварити од закупа земљишта. Планирано је да се изда под дугорочни закуп земљиште на Дивчибарама, парцела у Сувоборској улици код Електродистрибуције и парцела у Улици Владике Николаја (код Лукоилове пумпе), као и наплату закупа парцеле која је издата Горењу. Планирана средства локалних прихода користе се за инвестиционо улагање у комуналне објекте, општу комуналну потрошњу, завршетак започетих улица и путева из претходне године.
Висина јавних расхода утврђена је на бази планираних потреба и захтева буџетских корисника, а на основу утврђених приоритета. Инвестиције фонда за путеве износе 3,5 милиона динара. Планирана средства у износу од милион динара опредељена су за накнаде и додатне радове на објекту азила. За санацију градске депоније издвојена су средства у износу од пет милиона динара. На име учешћа града у изградњи бране Ровни издвојено је 10 милиона динара, као и за учешће локалне самоуправе у изградњи Храма. За другу фазу уређења Јаза издвојено је 16 милиона динара, за канализациону мрежу у Горићу предвиђена су средства у износу од 10 милиона динара. За наставак топлификације планирана су средства од 168 милиона динара. По 15 милиона издвојена су средства на име учешћа града у изградњи Хале спортова и завршетак школе у Брђанима, док је за изградњу затвореног базена планирано 10 милиона динара.
Након усвајања Одлуке о буџету за 2009.годину, одборници су без расправе усвојили и предлоге одлука о изменама одлука о локалним комуналним таксама, градским администативним таксама, наканадама за рад Градске управе Ваљево, о боравишној такси…
Већином гласова усвојена је одлука о поверавању послова управљања и одржавања сеоских водовода Кукаљ и Прскавац ЈКП „Водоводу Ваљево“, као и одлука о преносу на управљење и коришћење ЈКП „Топлана Ваљево“ комплекса Градске топлане.
На данашњој седници дата је и сагласност на измене и допуне програма пословања Водовода, Видрака, Дирекције за изградњу Ваљева и Телевизије Ваљево, као и сагласност на правила рада дистрибутивног система ЈКП „Топлана Ваљево“.
У наставку седнице разрешени су вршиоци дужности директора једанаест јавних предузећа и установа и именовани директори: Водовода – Селимир Манојловић, Топлане – Драган Деспотовић, Полета – Златомир Лукић, Видрака – Слободан Павловић, Дирекције за изградњу Ваљева – Милан Матић, Колубаре Ровни –Љубомир Муцић, Општинске стамбене агенције – Драган Бранковић, Ваљево туриста – Гордана Јовановић, Регионален ТВ Ваљево – Славица Терзић, Валиса – Милорад Минић и Центра за социјални рад – Зорка Јеремић.
На данашњој седници именован је и Савет за запошљавање Града Ваљева и донета решења о образовању комисија за подизање споменика, за питања остваривања права породица палих бораца рада од 1990.године, савет манифестације ‘’Светосавска атлетска трка’’, комисија за одређивање назива деловима насељених места , улицама и трговима…

Leave a Comment