Усвојен нови сет закључака

Почетак » Усвојен нови сет закључака » Вести » Усвојен нови сет закључака
Чланови Градског већа на данашњој седници утврдили су предлог Одлуке о преносу удела у Јавном предузећу за коришћење водоривредног система Ровни “Колубара“ Ваљево. У складу са новим Законом о водама створени су правни и институционални оквири за организовање предузећа за управљање регионалним системима. Због тога је прихватање Уговора о преносу удела Града Ваљева општинама Лазаревац, Лајковац, Мионица и Уб, чиме би оне постале оснивачи, предуслов за њихово учешће у изградњи регионалног система.Уговором о удруживању средстава за изградњу и коришћење регионалног водопривредног система “Ровни“, корисници воде су прихватили обавезу да у реализацији објеката учествују сразмерно коришћењу воде за пиће. Усвајањем нацрта Уговора о организовању ЈП за коришћење водопривредног система , ЈП “Колубара“ ће бити власник сегмената регионалног система укључујући магистралне и главне цевоводе, постројење за пречишћавање воде, пумпне станице… Градско веће је на данашњем заседању прихватило и Одлуку о преносу права коришћења Ски центра “Дивчибаре“ са досадашњег власника “Скијалишта Србије“ на Град Ваљево. Прихваћен је предлог програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Ваљева у 2010.години. У складу са Локалним еколошким акционим планом укупно планирана средства Фонда износе 32,9 милиона динара. Градско веће донело је и закључак којим је прихваћен нови Статут ПУ “Милица Ножица“. О усвојеним предлозима изјасниће се одборници на предстојећој седници Скупштине града.
 

Leave a Comment