Усвојен предлог Елабората о мрежи основних школа

Почетак » Усвојен предлог Елабората о мрежи основних школа » Актуелно » Усвојен предлог Елабората о мрежи основних школа

Чланови Комисије за израду нацрта акта о мрежи jaвних предшколских установа и мрежи јавних основних школа, којом председава члан Градског већа проф. др Мирољуб Ивановић, су на данас одржаној седници усвојили предлог Елабората о мрежи јавних основних школа на територији града Ваљева.

Одборницима Скупштине града биће упућен предлог овог Елабората, чији је циљ да буде стручна и информациона основа за доношење Акта о мрежи јавних основних школа на територији града Ваљева. Нова мрежа треба да допринесе даљем развоју и унапређењу процеса образовања и васпитања.

Тренутну мрежу основних школа на територији града Ваљева чини 15 основних, од чега 7 градских и 8 матичних школа на сеоском подручју, са 37 издвојених одељења.

Предлогом Елабората предвиђено је 30 издвојених одељења, припајањем седам издвојених одељења (од 1. до 4. разреда) матичним школама. На тај начин биће oстварен циљ рационализације у просвети, а на основу захтева Министарства просвете, науке и технолошког развоја.