Усвојен први ребаланс буџета

Почетак » Усвојен први ребаланс буџета » Актуелно » Усвојен први ребаланс буџета
43604336_2062354467409959_7246450727113981952_o43625388_2062354134076659_5599908085717008384_n43683383_2062354690743270_2880080192523468800_o43717564_10156742401977790_8415093925148098560_n43750645_2062353990743340_4028658986977853440_o43788376_2062354320743307_7145010123637784576_o43949987_2062354590743280_2269799695205269504_o

Одборници Скупштине града Ваљева су, на данас одржаној седници, усвојили извештај о извршењу буџета за период јануар-јун 2018. године и први ребаланс буџета.
Одлуком буџета града Ваљева за 2018. годину планирани су приходи, примања и пренета неутрошена средства, у укупном износу од 3.470.000.000 динара и 118.828.200 динара из других извора финансирања што укупно износи 3.588.828.200 динара. У периоду од 1. јануара до 30. јуна приходи, примања и пренета средства су реализована у износу од 1.232.707.752,44 динара, односно 35,37% у односу на план из средстава буџета, док су приходи, примања и пренета неутрошена средства из осталих извора реализовани у износу од 37.427.843,54 динара. По Одлуци о буџету за 2018. годину планирани су укупни расходи и издаци на нивоу планираних прихода. Укупни расходи и издаци из средстава буџета су реализовани у износу од 1.104.974.593,22 динара, односно 31,70% у односу на план, док су средства из осталих извора реализована у износу од 29.128.538,69 динара односно 23,77% у односу на план. Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. јуна текуће године износило је 127.733.156,22 динара, док је стање на рачунима индиректних корисника буџета и наменским подрачунима 25.442.093,18 динара.

Донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину-Први ребаланс. Чланом 47. Закона о буџетском систему прописано је да ако се у току фискалне године донесе закон, пропис или други акт, који за резултат има смањење планираних прихода или повећање планираних расхода или издатака, да се доноси одлука којом се утврђују додатни приходи или умањење расхода и издатака, у циљу уравнотежења буџета. Овом одлуком планирани су приходи и примања у износу од 3.327.000.000 динара средстава буџета града и 107.804.556 средстава из осталих извора буџетских корисника. Ребалансом планирана средства буџета смањена су за 174.223.406 динара односно 4,98% док средства из осталих извора буџетских корисника смањена за 16.658.177,88 динара односно 13,38%. Одлуком су планирани расходи и издаци у износу од 3.327.000.000 динара, као и 107.804.556 расхода и издатака из других извора.

Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић је, образлажући Први ребаланс, рекао да је од марта уведен Централни регистар фактура и да су се ствари много уозбиљиле у односу на прошло време.
„Због тога имате ситуације које су трагикомичне, али веома озбиљне да због неплаћеног рачуна месне заједнице од две хиљаде динара, буду блокирана средства буџета од 100 милиона динара. Држава је решила да уозбиљи ствари, да уведе ред и поредак и у овим месецима од марта на овамо, било је неких несналажења и непредвидивих ствари“, одговорио је градоначелник на критике опозиције.

„Сматрам да смо ушли у једну озбиљну инвестицију у оспораваној Индустријској зони и идуће године очекујемо једног крупног немачког инвеститора. То је она идеја водиља, коју фактички ово руководство следи. Мислим да је то једна ствар која је одлична вест за грађане Ваљева. Та инвестиција се спороводи темељно у сарадњи са надлежним институцијама из Београда. Не волим да се хвалим, али не могу ни да будем лажно скроман и да кажем да перфектно спроводимо тај план. Али људи који су били са нама и политичари и радници у Градској управи су видели сву озбиљност тима са којим смо се сусрели у Београду. Усредсредили смо сву своју енергију и пажњу на Индустријску зону и њено попуњавање, као и на пут М4, на оно о чему смо разговарали са Институтом за путеве који је добио од српске Владе задатак да пројектује ту саобраћајницу. Изнели смо наше захтеве да се у тај пројекат укључи и место, испуст за Индустријску зону, која ће до краја идуће године бити скоро попуњена. Оно што је чињеница јесте да смо успели да извршимо експропријацију парцела које су нам недостајале у Индустријској зони. Са те позиције су потрошена средства, не само за Индустријску зону, већ и за саобраћајницу у Улици Мирка Обрадовића. Конкурс за пројекат саобраћајнице која је веома значајна и треба да растерети улице које су паралелне са њом, биће веома брзо завршен. Један део новца је утрошен за куповину земљишта у сливу реке Обнице, где ћемо добити још средстава у износу од 1.150.000 евра из страних фондова. Тако ће се и тај део слива реке Колубаре, јер реке Обница и Јабланица праве реку Колубару, исто тако регулисати. Били смо сведоци шта се све дешавало 2014. године у катастрофалним поплавама. Имали смо елементарну непогоду у летњим месецима, коју ни најстарији становници Ваљева не памте. Није било лако отклонити брзо све последице елементарне непогоде која је паралисала живот у појединим сеоским деловима територије града. Сусретали смо се са стварима које су потпуно непредвидиве. Захваљујем свим сарадницима, када су елементарне непогоде биле у питању, који су учествовали у раду Штаба за ванредне ситуације. Истичем начелника Штаба г. Михајловића, који је велики професионалац.

Напомињем да је буџет један од најбољих српских буџета, рекордно мало задужен. Нисмо се задуживали, избегли смо замке када су у питању КФВ кредити за промену енергента. Гледали смо да се што рационалније понашамо и радимо са људима који су нам на располагању. Овај Први ребаланс одражава пре свега ону тежњу и оно што је врхунски задатак ове градске Владе, а то је попуњавање Индустријске зоне, пут М4 и завршетак цевовода од бране до нове фабрике воде у Ваљеву. Напомињем да је министарство рекордно брзо и овим путем се захваљујем министарки и потпредседници Владе Зорани Михајловић, издвојило средства у висини од 70 милиона динара за пројекат нове фабрике воде, за пројекат цевовода до општина које су низводно у сливу реке Колубаре- општина Лајковац, Лазаревац, Уб, па и Љиг се прикључио, као и општина Мионица. Начелно сам постигао договор са Вераном Матићем, председником Скупштине општине Коцељева и народним послаником, да и Коцељева буде корисних хидроакумулације Стубо- Ровни. Јасно је да смо на Дивчибарама почели пионирски посао, који је, признаћу, носио многе замке за које нисмо знали, а то је изградња канализационе мреже. На основу старог пројекта, пројектант није предвидео да морамо проћи кроз један део терена који је стеновит и који нисмо могли да минирамо и ако је то предвиђено. Нећу да коментаришем разлоге зашто је МУП у Ваљеву рекао да не може да се минира, а стручњаци тврде да је могло. Кренули смо даље, добили смо још средстава из Канцеларије за јавна улагања, одвојили смо своја средства и пројекат изградње канализације у овој години ће бити настављен.Уверавања из самог врха срспке власти су врло охрабрујућа да ћемо остварити план и сан многих генерација Ваљеваца, реализацијом ових циљева које је задала ова градска Влада“, рекао је градоначелник Ваљева.

За финансирање изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре Другом изменом плана комуналне изградње и одржавања објеката опредељена су укупна средства од 867.197.352 динара, која су обезбеђена Одлуком о изменамa и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину.

Разлог за доношење Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда града Ваљева за 2018. годину је ефикасна одбрана од бујичних токова на водотоковима на територији града Ваљева.
Донет је Закључак о усвајању извештаја о раду Штаба за вандредне ситуације града Ваљева у 2017. години и 2018. години.
На данашњој седници прихваћени су Извештаји о раду ЈКП „Полет“ Ваљево за 2016. и 2017. годину. Укупна потраживања ЈКП „ Полет“ за 2016. годину износила су 39.436.799,00 динара а за 2017. годину 41.350.226,00 динара. У 2016. години планирана инвестициона улагања од 2.500.000,00 динара остварена су у укупном износу од 1.489.400,00 динара, док су у 2017. години од планираних инвестиционих улагања од 2.592.000,00 динара остварена у укупном износу од 866.000,00 динара. Укупно остварени приходи у 2016. години износе 32.644.000,00, а у 2017. износили су 33.993.000,00 динара. Такође је донето Решење о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈКП „Полет“ Ваљево за 2016. годину. Надзорни одбор овог предузећа донео је Одлуку којом се губитак остварен у 2016. години у износу од 9.284.054,19 динара покрива на терет нераспоређених добити из ранијих година, из законских резерви ранијих година, из статутарних резерви и из ревалоризационих резерви.

Прихваћен је Извештај о раду на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“ за 2017. годину ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево. ЈКП „Водовод-Ваљево“ је у 2017. години снабдео водом 1577 корисника који су прикључени на ова два сеоска водовода. Реализовано је укупно 217 интервенција на оба сеоска водовода, изводећи бројне радове у циљу побољшања водоснабдевања. Укупни расходи одржавања водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“ у 2017. години износе 9.099.952,12 динара.

Констатована је цена услуге за испоруку воде у Жабарима у износу од 59,51 динар по кубном метру без ПДВ-а.Приликом формирања наведене цене воде узети су у обзир трошкови хлорисања воде, трошкови одржавања резервоара сирове воде и трошкови одржавања водоводне мреже.

Дата је сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Видрал“ Ваљево за 2018. годину. Утрврђен је предлог Решења о давању сагласности на Другу Измену и допуну Програма пословања ЈКП „Видрак“ Ваљево за 2018. годину. Разлог за доношење Друге Измене јесте измена финансијског плана и плана инвестиције због додатно опредељених средстава Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину. Такође је донето Решење о давању сагласности на измену и допуну програму коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈКП „Видрак“.
Дата је сагласност на предлог Решења о давању сагласности на програм коришћења капиталне субвенције из буџета града ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2018. године. Првим ребалансом опредељена су средства за капиталну субвенцију ЈКП „Топлана“ у износу од 2.000.000,00 динара. У циљу смањења емисије штетних гасова у атмосферу и смањења аерозагађења у Ваљеву, овим програмом планирани су радови на реконструкцији котловског постројења у Улици Бирчанинова 120 ради преласка на коришћење пелета као енергента уместо досадашњег коришћења угља. Овим програмом планирано је да средства субвенције буду реализована у четвртом кварталу текуће године. Такође је утврђен и предлог Одлуке о усклађивању оснивачког акта овог предузећа.

На данашњој седници донета је Одлука о изменама и допунама статута Туристичке организације, Установе за физичку културу „Валис“, и Центра за неговање традиционалне културе „Абрашевић“.
На данашњој седници донета је Одлука о приступању доношењу Статута града Ваљева. Нацрт Статута града Ваљева утврдиће Комисија за израду нацрта Статута града Ваљева у коју су именовани дипломирани правници Михаило Милутиновић, Драгана Ђенић, Дарко Костић, Јелица Стојановић, Весна Павловић, Биљана Ковачевић, Александар Јанковић и Ђорђе Павловић. Задатак комисије је да изради нацрт Статута града Ваљева ради усклађивања са Законом о изменама и допунама о локалној самоуправи. Разлог за доношење новог Статута града Ваљева садржан је у потреби усклађивања Статута града Ваљева са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи који је јединицама локалне самоуправе прописао обавезу да ускладе своје статуте и друге опште акте са овим законом у року од девет месеци од дана његовог ступања на снагу.

Одборници су прихватили предлог о именовању Зорана Митровића и Слободана Андрића за директоре Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево и Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево.

Дата је сагласност на прву измену и допуну програма пословања „Агроразвоја-ваљевске долине“ за 2018. годину, као и прву измену програма подршке за спроводђење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за ову годину.

Усвојена је одлука о преносу на коришћење и управљање фудбалског стадиона у Сувоборској улици Установи за физичку културу „Валис“.
У оквиру кадровских питања, на предлог градоначелника, прихваћено је да члан Градског већа проф. др Мирољуб Ивановић од сада буде на сталном раду у Градском већу.