Усвојен први ребаланс градског буџета

Почетак » Усвојен први ребаланс градског буџета » Вести » Усвојен први ребаланс градског буџета
Скупштина града Ваљева је на данашњој седници усвојила дневни ред са 31 тачком. На почетку заседања одборници ваљевског парламента су минутом ћутања одали пошту за 5000 српских жртава у Босни и Херцеговини у време рата током деведесетих, a на предлог одборника Љубомира Брадића. 
 
Скупштина је потом усвојила ребаланс буџета. Првим ребалансом  су планирани приходи и примања у износу 2.613.794.585 динара и 205.662.000 динара из осталих извора  буџетских корисника, што укупно износи 2.819.456.585 днара. Ребалансом су средства увећана за 354.787.465 динара. Јавни расходи су увећани  за износ од 327.548 динара. 
 
Образлажући ребаланс, начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове Јелица Стојановић је образложила да је ребаланс био неопходан, јер су увећани приходи на основу пореза на зараде и имовину.
 
Градоначелник  Станко Терзић је истакао да је ребаланс потребан због инвестирања и да разлог нису предизборне активности. Говорећи о наставку изградње Хале спортова и задужењу Града, рекао је да је ово прилика да се настави изградња овог објекта, која је у једном тренутку прекинута.
 
“Град се никада није нерационално задуживао. Сви пројекти, попут “Топлане”, котларнице “Србијанке”, куповине “Стефила”, програма подршке грађевинској индустрији и сада Хале спортова су од користи за грађане Ваљева. Погасили смо котларнице и грађанима обезбедили стабилно грејање, оформили смо Индустријску зону и сада издајемо тај простор. Имамо понуду  за продају парцела у Индустријској зони. Што се тиче котларнице у “Србијанки”, нисмо смели да допустимо хаварију. Ова задужења су неопходна због наше будућности. Хала је потребна за нашу омладину, за употребу и промоцију Града“, рекао је градоначелник Станко Терзић.
 
Директор ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева” Драган Јеремић је одговорио да пројекат изградње Хале спортова није приватна ствар ниједног појединца, већ да је то објекат од општег значаја за цео град. Одборници су усвојили одлуку о јавном задужењу града Ваљева за 200 милиона динара за наставак радова на Хали спортова.
 
Усвојене су измене и допуне програма пословања градске Дирекције- први ребаланс, као и програма комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре.
 
“Град Ваљево је уложио 134 милиона динара за санацију штета од поплава и клизишта, без чекања државе. На време смо урадили пројекат и добили средства и свих осам мостова ће бити урађено по последњим стандардима и прописима”, рекао је директор Дирекције приликом расправе о програму обнове мостова.
 
Усвојене су одлуке о извођењу хитних радова на изградњи моста на реци Уб у Голој Глави, санацији сифона фекалне канализације испод реке Колубаре, као и приступању изградњи моста на реци Обници, у насељу Веселиновићи.
 
Усвојен је Локални акциони план запошљавања, као и програм коришћења средстава за предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода у 2015. години. Допуњена је одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине. Одборници су изразили спремност да се подигне спомен обележје трагично настрадалим службеницима Полицијске управе Ваљево, за чију реализацију је организован одбор. одлуком је предвиђено да споменик буде изграђен испред главног улаза ПУ Ваљево.
 
Оснивање Индустријске зоне “Стефил”, као и измена одлуке о отуђењу непокретности у Индустријској зони су прихваћене, као и одлуке о реконструкцији и адаптацији објеката за потребе МЗ Петница и амбуланте у петници, кошаркашког терена на Пећини, изградњи фудбалског терена у Тубравићу и изградњи станице за снабдевање горивом у Поћути.
 
Са одобравањем је прихваћена и одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу хладњаче и затвореног складишта за воће у Сушици.
 
Усвојене су и измене намене земљишта из пољопривредног у грађевинско земљиште парцела око будуће бране Стубо-Ровни.
 
Филмом о урађеном у 2014. години, градска Дирекција је одборницима представила свој извештај за прошлу годину.  Поред овог, усвојен је и извештај о раду ЈКП “Видрак” и расподели добити овог предузећа, уз похвале за досадашњи рад.
 
Председник Скупштине др Михаило Јокић је похвалио рад градске Дирекције и нагласио да је у 2014. години урађено више него што за све време претходних руководстава Дирекције.
 
О извештају ЈКП “Полет” и сагласности на одлуку о начину покрића губитка овог јавног предузећа одборници расправљају, уз замерке на рад овог јавног предузећа, које газдује градским пијацама.
 
На крају седнице следи расправа о раду ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни “Колубара” Ваљево за 2014. годину и усвајање финансијског извештаја овог јавног предузећа.
 
Седница ће бити завршена постављањем одборничких питања. Наредна седница ће се одржати у понедељак, а све одлуке ће бити објављене у Службеном гласнику града Ваљева.

Leave a Comment