Усвојен завршни рачун буџета града

Почетак » Усвојен завршни рачун буџета града » Вести » Усвојен завршни рачун буџета града
Одборници Скупштине града усвојили су завршни рачун буџета града за 2009. годину. Образлажући одлуку, начелница Одељења за финансије Милена Јовановић је истакла да су Одлуком о буџету града Ваљева за 2009. годину планирани приходи са суфицитом из претходне године у износу од око 1,6 милијарди динара, што значи да је реализација буџета у прошлој години од 96,38 % добро извршење буџета. Најиздашнија ставка у буџету били су приходи од пореза.
У наставку заседања, усвојени су извештаји о пословању јавних предузећа: Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева, Водовод, Полет, ОСА, Топлана и Ваљево турист. Одборници су већином гласова усвојили предлог програма превенције и контроле незаразних болести у граду Ваљеву. Прим. др Илија Трипковић представио је предлог програма, нагласивши да су незаразне болести данас највећи здравствени проблем у свету. Циљеви пријекта су да се смањи смртност од кардиоваскуларних болести, малигних и других незаразних болести. Мере којима би се постигао циљ су популациона стратегија, стратегија високог ризика и секундарна превенција. То подразуева промену стила живота, здраве животне навике, затим идентификовање особа са високим ризиком и обезбеђивање адекватног лечења. Циљ је да програм почне са применом 1. јануара 2011. године и да траје до краја 2020. године.
На заседању Скупштине града, за в.д. директора ЈП „Радио Ваљево“ изабрана је Радмила Мрдак Прлић. По скраћеном поступку, усвојено је више разрешења и именовања чланова радних тела Градске управе, управних и школских одбора.
 

Leave a Comment