Усвојени извештаји установа културе за 2009.годину

Почетак » Усвојени извештаји установа културе за 2009.годину » Вести » Усвојени извештаји установа културе за 2009.годину
 

Локални еколошки акциони план заштите животне средине је документ којим се обезбеђује планирање и управљање заштитом животне средине, рекла је Снежана Радојичић председник радног тела за израду ЛЕАП-а образлажући предлог овог документа члановима Градског већа.Она је истакла да је ЛЕАП усвојен у фебруару 2005.године за период од пет година, закључно са 2009.годином. Због тога се преиступило изради новог документа за период од 2010.-2013.године. У циљу дефинисања будућих активности у области заштите животне средине извршена је анализа успешности ЛЕАП-а и анализа постојећег стања животне средине уз сагледавање промена које су се десиле у претходних пет година. Према речима Снежане Радојичић разлози за доношење овог документа су наставак реализације цилјева постављених претходним документом уз потребне доуне и усклађивања са националним програмима и стратегијама. Средства за реализацију овог плана обезбеђиваће се делом из локалног еко фонда, буџета града, донаторских буџета и других доступних извора.

Градска влада на данашњој седници прихватила је извештаје о раду Центра за социјални рад и установа културе: Центра за културу, Завода за заштиту споменика културе, Народног музеја, Историјског архива, библиотеке, Модерне галерије, студија “Трнавац“, као и културно-просветне заједнице и КУД “Абрашевић“. Прихваћен је и извештај о раду Установе з афизичку културу “Валис“.
На данашњем заседању утврђен је предлог одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Ваљева 2009.годину. Према речима начелнице одељења за финансије Милене Јовановић у складу са Законом о буџетском систему прописано је да завршни рачун буџета локалних власти подлеже екстерној ревизији која је у надлежности Државне ревизорске институције.
Утврђивање предлога одлуке о критеријумима за категоризацију општинских и некатегорисаних путева и улица на територији града Ваљева у вези је са законском регулативом. Увођењем критеријума биће категорисани сви путеви на територији општине,као и градске улице.
 

Leave a Comment