Усвојени програми јавних предузећа

Почетак » Усвојени програми јавних предузећа » Вести » Усвојени програми јавних предузећа
Обиман дневни ред и вишесатна расправа о појединим тачкама дневног реда, условили су да наставак петнаестог заседања Скупштине града Ваљева потраје до поноћи. Расправа је почела од разматрања програма пословања ЈКП “Водовод“ за 2010.годину. Укупан приход планиран је у износу од 295.644.000,00 динара што је за 0,47% више у односу на процену извршења у претходној години. Одлуком о буџету града Ваљева за 2010. годину и програмом пословања водовода планирано је да се за изградњу и реконструкцију водоводне и канализационе мреже финансирају радови у укупном износу од 18.226.000,00 динара. У оквиру предвиђених средстава планира се: наставак пројекта «ЈАЗ», изградња канализационе мреже у Горићу-Дупљају, наставак радова на постројењу за прераду воде у Ваљевској Каменици, одржавање сеоских водовода Кукаљ и Прскавац, као и водовода Боричевац и Градац.
Расправа је настављена разматрањем програма пословања Топлане за 2010.годину. Планирани су укупни приходи у износу од 429.567.759,43 динара, што је за 55,81% више у односу на процену извршења за 2009. годину. Програмом пословања ЈКП «Топлана-Ваљево» у 2010. години планиране су инвестиционе активности на изградњи вреловодног котла капацитета 50 MW са пратећом опремом. За спровођење ових инвестиционих активности планирана су средства Одлуком о буџету града Ваљева за 2010.годину у укупном износу од 155.000.000,00 динара.
Програмом пословања за 2010. годину ЈКП «Полет» своје активности базирао је пре свега на текућем одржавању објеката, изградњу инфраструктуре на пијацама, редовном одржавању опреме, комуналне хигијене и пијачног реда. Укупно планирани приходи у 2010. години износе 38.850.000,00 динара, што је за 2.750.000 динара или за 7,62% више од реализације у 2009. години .
На основу планираног физичког обима пружања услуга изношења комуналног отпада, услуга чишћења и прања јавних површина, услуга одржавања зелених површина, пружања услуга на гробљима, услуга наплате за коришћење паркинг простора, услуга уклањања непрописно паркираних возила, услуга чувања и смештаја паса луталица и друго, ЈКП «Видрак» планирало је укупне приходе у износу од 202.768.401,00 динара.
Програмом пословања за 2010 годину ЈП»Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева» планирало је укупне приходе од 463.890.000,00 динара што је за 22% више у односу на процену реализације прихода у 2009 години. Највећи приход планиран је из буџетског Фонда за грађевинско земљиште у износу од 305.000.000,00 динара, затим из буџетског Фонда за путеве од 72.000.000,00 динара и приход из буџета града Ваљева за инвестиције од 28.000.000,00 динара. За рад Дирекције из буџета града Ваљева планиран је приход од 32.990.000,00 динара. Из Фонда за грађевинско земљиште финансираће се општа комунална потрошња у износу од 220.000.000,00 динара, док ће за пројектовање, реконструкцију и изградњу улица,електрично осветљење улица и пројектовање и изградњу канализационе мреже из овог Фонда бити утрошено 85.000.000,00 динара. За инвестициона улагања у 2010. години планирана су средства у износу од 39.500.000,00 динара и то: за наставак изградње школе М Глишић 26.000.000,00 динара, затвореног базена у Петници 12.000.000,00 динара и постављање јавне расвете на путу М-4 1.500.000,00 динара. Планиране инвестиционе активности финансираће се из буџета града у износу од 28.000.000,00 динара, из буџета републике у износу од 10.000.000,00 динара и из сопствених средстава у износу од 1.500.000,00 динара.
Програмом пословања за 2010. годину ЈП «Колубара» планиране су инвестиционе активности које су засноване на набавци,уградњи и монтажи опреме, чишћењу и санитарној заштити акумулационог простора бране и акумулације «Ровни» у износу од 945.000.000,00 динара и изради планске и пројектне документације за транзитни цевовод од бране «Ровни» до резервоара «Гајина» са инфраструктуром цевовода до осталих корисника у износу од 15.000.000,00 динара.Укупна инвестициона улагања планирана су у износу од 960.000.000,00 динара, што је за 9,63% више у односу на процену извршења за 2009. годину. Планирани извори финансирања за 2010. годину су : републички буџет у износу од 930.000.000,00 динара, буџет Града Ваљева 11.000.000,00 динара, средства НИП-а у износу од 12.000.000,00 динара за које је ЈП «Колубара» поднело приајву пројекта преко града Ваљева, средства ЈП «Колубара» од 7.000.000,00 динара.
Јавно предузеће «Општинска стамбена агенција» је Програмом пословања за 2010. годину планирало активности на завршетку партерног уређења стамбеног објекта на Петом пуку у оквиру реализације друге фазе СИРП програма, у износу од 2.000.000,00 динара. Средства за финансирање ових радова планирана су Одлуком о буџету града Ваљева за 2010.годину.
Програмом пословања ЈП „Ваљево-турист“ за 2010. годину, поред редовних активности обухваћених основном делатношћу овог јавног предузећа, за инвестициона улагања у 2010. години планирана су средства од 1.259.200,00 динара и то за израду пројектне документације за пројекат „Туристичка сигнализација“, за набавку и монтажу три билборда са мапом града, као и за набавку књиговодственог програма. За наведене инвестиције планирана су средства из буџета Града од 187.500,00 динара, сопствена средства од 571.700,00 динара, док је износ од 500.000,00 динара планиран да се обезбеди из фондова Републике Србије учешћем на конкурсу код Министарства економије и регионалног развоја.
Подужа расправа водила се и поводом извештаја о раду у прошлој години и плану рада у овој години ПУ “Милица Ножица“. Већином гласова одборници су усвојили извештај и план предшколске установе.
Скупштина града прихватила је и споразум о сарадњи између Ваљева и пољског града Свидника. Како је предвиђено споразумом сарадња између српског и пољског народа биће свестрана: упознавање начина живота, историје, културе, обичаја и традиције два народа; стимулација међусобних пословних односа, привредног развоја и комерцијалне сарадње; размењивање искуства и предузимање заједничких активности; подстицај инвестирања и подстицај научно –техничке, едукативне, културне, спортске и других видова сарадњи и друго.
На предлог одборничке групе Либерално-демократске партије са дневног реда скинут је претрес предлога решења о именовању вршиоца дужности директора ЈИП “Радио Ваљево“, јер није било кворума за изгласавање ове тачке.
Пре расправе по дневном реду, одборницима су се обратили председник синдиката приватизоване фабрике вијака „Градац“ и председник Удружења бораца.
Председник синдиката „Радничко јединство“ у ФВ „Градац“ Зоран Селаковић упознао је одборнике са ситуацијом у овој фабрици. „Градац“ је презадужен и у кредитима, радници више од шест месеци нису примили плате, доприноси нису уплаћивани 16 месеци, а производња, од планираних 300 спала је на 17 тона месечно. С тога радници „Градца“ траже помоћ од Скупштине града и предлажу да Градско веће заједно са синдикатом фабрике и акционарима формира Радну групу која ће на основу захтева о раскиду приватизације са већинским власником, одмах успоставити непосредни контакт са Агенцијом за приватизацију која ће на основу свих чињеница и проблема донети одлуку о начину решавања проблема са већинским власником. Предлог је једногласно усвојен и већ ове недеље ће се формирати Радна група која ће затражити хитан састанак у Агенцији за приватизацију. Усвојен је и предлог председника Удружења бораца ратова од 1990. Љубомира Брадића да Скупштина Ваљева донесе декларацију у осам тачака која није обавезујућа и да се у форми иницијативе достави Републичком парламенту на разматрање. Између осталог у декларацији се тражи доношење новог закона о заштити бораца, бесплатно социјално осигурање за борце, да се изједначе борци у добијањи финансијских принадлежности и да се одговорније негује слободарска тековина.
 

Leave a Comment