Усвојени програми пословања Топлане и Дирекције за изградњу Ваљева

Почетак » Усвојени програми пословања Топлане и Дирекције за изградњу Ваљева » Вести » Усвојени програми пословања Топлане и Дирекције за изградњу Ваљева
Чланови Градског већа на данашњој седници дали су сагласност на програме пословања ЈКП “Топлана – Ваљево“ и ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ за 2009.годину. Градска Влада је донела закључак и о усвајању програма комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“у 2009.години. Усвојен је и закључак о утврђивању просечне тржишне цене непокретности на територији града за ову годину. 
Програмом пословања ЈКП “Топлана – Ваљево“ за 2009.годину планирано је повећање цена услуга предузећа за 15% од 1.марта 2009.године. Разлог за поскупљење је пораст цене мазута као главног енергента, која је у односу на новембар 2008.године порасла за 38,5%. У оквиру инвестиционих активности планирана је изградња топлотних подстаница у Ул. Др Пантића, Железничкој и Карађорђевој, затим изградња топловодне мреже у Пантићевој улици, набавка и уградња вреловодног котла капацитета 50 МW са пратећом опремом, изградња резервоара за смештај мазута… За спровођење ових инвестиција планирана су средства у износу од 156,5 милиона динара (из буџета града 134,3 милиона и 22,2 милиона сопствених средстава).
ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште,путеве и изградњу Ваљева“ својим програмом за 2009.годину планирало је за 18% виши приход у односу на претходну годину. Највећи приход планиран је из буџетског Фонда за грађевинско земљиште (287 милиона динара), затим из Фонда за путеве (80 милиона) и приход из буџета града за инвестиције (70 милиона динара). Поред редовних послова на одржавању улица и других објеката комуналне инфраструктуре, планирани су послови на решавању одвода површинских вода на Новом гробљу у Ваљеву, као и послови уређења речног корита Љубостиње. У склопу инвестиционих улагања планирана су средства у износу од 81,5 милион динара и то : за наставак радова на топловодној мрежи (30 милиона), наставак изградње школе Милован Глишић (15 милиона), хала спортова (15 милиона), затворен базен у Петници (20 милиона) и постављање јавне расвете на путу М-4 (1,5 милион).
Програм комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре ЈП “Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ за 2009.годину усаглашен је са програмом пословања овог јавног предузећа. У оквиру Фонда за грађевинско земљиште за општу комуналну потрошњу планирано је 217 милиона динара, за изградњу улица , водоводне и канализационе мреже, јавног осветљења и одржавање мостова планирана су средства у износу од 70 милиона динара. Из Фонда за путеве за редовно и зимско одржавање путева, вертикалну и хоризонталну сигнализацију, реконструкцију, изградњу и одржавање мостова планирано је 80 милиона динара. Инвестициона улагања планирана су у износу од 81,5 милион динара.  
Закључци усвојени на данашњој седници Градског већа биће прослеђени Скупштини на разматрање.

Leave a Comment