Утврђен предлог измене и допуне Плана генералне регулације Дивчибара

Почетак » Утврђен предлог измене и допуне Плана генералне регулације Дивчибара » Вести » Утврђен предлог измене и допуне Плана генералне регулације Дивчибара
Чланови Градског већа утврдили су предлог измене и допуне Плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре. Циљ је био да се Планом оствари  могућност одрживог развоја и развоја туризма Дивчибара. Овим изменама и допунама плана одустало се од неких предходних решења као што је језеро у центру Дивчибара, јер како се показало, то је нереална инвестиција. Уместо тога, акценат је стављен на природну реткост коју има Дивчибаре, а то су тресетишта. Овим планом се предвиђа уређење тресетишта, њихова заштита и формирање стаза за шетњу, вожњу бицикли и нордијско скијање.
 
Градоначелник Ваљева Станко Терзић је оценио да је План Дивчибара доста бољи од претходног и да отклања неке нелогичности ранијег урбанистичког документа. Са њим се сложио и заменик градоначелника Жарко Ковач, који је изнео замерке да је претходним Планом, у центру Дивчибара, било предвиђено језеро и потапање објеката.
 
„План је сада боље дефинисао просторе за изградњу хотелско-угоститељских садржаја. Боље је дефинисао и места за паркирање, која сада не постоје, као и заштиту природних целина. На основу овог плана лакше ће моћи да се изводе радови на инфраструктури, а посебно израда канализације и прерада отпадних вода“, рекао је заменик градоначелника.
 
Жарко Ковач се сагласио са предлогом да се План стави на разматрање по хитном поступку, због изузетне важности овог документа и зато што је боље да се што пре крене са применом  Плана. Он је изнео и неколико примедби које се односе на дужину од две године, колико је трајала израда Плана, као и примедбе процедуралне природе, по којима се мора јасно видети да је предлагач Одељење за урбанизам, а градска Дирекција обрађивач Плана. Примедбе се односе и на изостанак става Туристичке организације Ваљева, с обзиром на то да су Дивчибаре најзначајније туристичко место у ваљевском крају. Неопходан је био став и Одељења за привреду и развој града, које се бави сагледавањем могућности развоја Ваљева, сматра заменик градоначелника.
 
„Усвајањем овог новог Плана биће омогућена инвестициона улагања на Дивчибарама. Без овог Плана, на Дивчибарама није било могуће ништа значајније урадити. Град Ваљево има доста парцела на Дивчибара, а овај План омогућава то да је те парцеле могуће издати или продати. Без озбиљних улагања на Дивчибарама нема говора о њиховом даљем развоју. Захваљујући овом Плану, биће могуће конкурисати за пројекте из домаћих и страних фондова. Имамо неколико пројеката који чекају овај План, као што је изградња канализационе мреже, што је један од највећих инфраструктурних проблема“, рекао је на данашњој седници Градског већа Драган Јеремић, директор ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“. 
 
Градско веће утврдило је предлог измене и допуне Плана Дивчибара уз два закључка. Први се односи на парцелу чији је катастарски број 768, чија је локација непосредно уз хотел „Маљен“, а која је одређена Планом за културно-едукативне садржаје, да се њена намена врати за јавне зелене површине. Други закључак Градског већа односи се на то да се преиспита механизам доношења одлука о изради урбанистичких планова и њиховог усвајања.
 
Чланови Градског већа утврдили су и предлог одлуке о изменама одлуке о изради Плана генералне регулације за део насељеног места Горња Грабовица. На данашњој седници, поред осталог, Градско веће утврдило је и предлог одлуке о изменама одлуке о боравишној такси којом је предвиђен износ од 80 динара за боравак у угоститељским објектима за смештај у насељеном месту Дивчибаре, износ од 70 динара за боравак у угоститељским објектима у Ваљеву и 60 динара за боравак у угоститељским објектима за смештај у осталим насељеним местима града Ваљева.
 
 

Leave a Comment