Утврђен предлог одлуке о Плану генералне регулације „Центар“

Почетак » Утврђен предлог одлуке о Плану генералне регулације „Центар“ » Вести » Утврђен предлог одлуке о Плану генералне регулације „Центар“
Чланови Градског већа утврдили су на данашњој седници предлог Одлуке о усклађивању Плана генералне регулације „Центар“. Ово одлуком, покренут је поступак усклађивања Плана генералне регулације са Законом о планирању и изградњи. Усклађивање ће се вршити кроз процедуру поновног усвања планског документа, што подразумева стручну контролу нацрта Плана, спровођење процедуре јавног увида и коначно усвајање планског документа.
 
„Као плански основ за израду Плана генералне регулације „Центар“, који престаје да важи доношењем ове Одлуке, били су Просторни план општине Ваљево из 2007. године и Генерални план градског насеља Ваљево из исте године. Најновији Закон о планирању и изградњи је ступио на снагу 2009. године, и на основу члана 33. документи Просторног и Урбанистичног планирања морају бити усклађени, тако да документ ужег подручја мора бити у складу са документом ширег подручја. Примедба министарства је била да смо усвојили План генералне регулације „Центар“ 2011. године, пре усвајања преиспитаног Просторног плана града Ваљева и преиспитаног Генералног урбанистичког плана, а Закон налаже да План нижег реда мора бити у складу са Планом вишег реда. Како су се усвајањем преиспитаног Просторног плана Града у марту ове године и усвајањем преиспитаног Генералног урбанистичког плана Града у мају ове године створили услови за поступање у складу са налогом министарства, предлажемо усклађивање ових докумената“, рекла је између осталог начелница Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине Јасна Алексић на данашњој седници. Она је нагласила и то да ће време и место одржавања јавне расправе о овом важном планском документу Града, бити објављено у недељном листу „Напред“.
 
Градоначелник Станко Терзић нагласио је овом приликом да ће јавна расправа о Плану генералне регулације „Центар“ трајати месец дана и да би требало да се ова тачка дневног реда нађе на седници Градске скупштине у септембру месецу.

Leave a Comment