Утврђен предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике

Почетак » Утврђен предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике » Вести » Утврђен предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике
Чланови Градског већа на данашњој седници између осталог,  утврдили су предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2013. годину. Из градског буџета у овој години опредељено је 20 милиона динара за финансирање активности за унапређење пољопривреде на подручју Града.
 
„Предлог програма је упућен ресорном Министарству ради прибављања сагласности. Програмом је предвиђено суфинансирање набавке репроматеријала где су предвиђена средства у износу од 4,5 милиона динара и ту је наведено суфинансирање набавке семенског кукуруза за пролећну сетву и семенске пшенице за јесењу сетву, као и суфинансирање набавке пестицида за хемијско сузбијање амброзије што по мишљењу надлежног Министарства спада у регресе као врсте директних плаћања и да јединице локалне самоуправе не могу да спроводе те мере што значи да их може једино спроводити надлежно министарство“, рекао је начелник Одељења за развој Стаменко Свитлица и додао:“ Зато се приступило прерасподели средстава која су била намењена за суфинансирање набавке репроматеријала и то: суфинансирање и подизање засада у воћарству са досадашњих три милиона повећано је на четири. Суфинансирање у набавци основних средстава у воћарству, пчеларству, са 1.320.000 динара на 1.820.000 динара и суфинансирање пољопривредних произвођача у покретању и обнављању пољопривредне производње са 4,5 милиона на 7,5 милиона динара. Даља процедура је да се овај усклађени и предложени предлог Програма достави поново на мишљење Министарству и након добијања сагласности да се приступи његовој реализацији преко Правилника о суфинансирању и регресирању који ће донети Градска управа за локални развој и на основу чега ће се прерасподелити 20 милиона динара колико је предвиђено буџетом у овој години“, рекао је начелник Одељења за развој Стаменко Свитлица на данашњој седници Градског већа.

Leave a Comment