Увид у бирачки списак

Почетак » Увид у бирачки списак » Актуелно » Увид у бирачки списак

ОДЛУКОМ ПРЕДСЕДНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БРОЈ:013-541/17 ОД 02.03.2017.ГОДИНЕ РАСПИСАНИ СУ ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА 02.04.2017.ГОДИНЕ.

НА ОСНОВУ ЧЛ. 14. ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011),ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА КАО ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА АЖУРИРАЊЕ ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ИЗЛОЖИЛА ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА И ПОЗИВА ГРАЂАНЕ КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК И ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ИЛИ БРИСАЊЕ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА, ИЗМЕНУ, ИСПРАВКУ ИЛИ ДОПУНУ ПОДАТАКА У БИРАЧКОМ СПИСКУ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ПОЧЕВ ОД 03.03.2017.год. ДО 17.03.2017.год. У 24,00 ЧАСА, КАДА ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА.

ОД ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ПРАВО НА УВИД И НА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРОМЕНУ У БИРАЧКОМ СПИСКУ ИМА И ПОДНОСИЛАЦ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ, НА ИСТИ НАЧИН И ПО ИСТОМ ПОСТУПКУ ПО КОМЕ ТО ПРАВО ИМАЈУ И ГРАЂАНИ, УЗ ПРИЛАГАЊЕ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИХ ДОКАЗА ЗА ВРШЕЊЕ ПРОМЕНА, А АКО ЗАХТЕВ НЕ ПОДНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ И ДАТО ПУНОМОЋЈЕ ОВЕРЕНО У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА МОГУ НАЈКАСНИЈЕ ПЕТ ДАНА ПРЕ ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ДА СЕ У БИРАЧКИ СПИСАК УПИШЕ ПОДАТАК ДА ЋЕ БИРАЧ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА МОГУ НАЈКАСНИЈЕ ПЕТ ДАНА ПРЕ ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ДА СЕ У БИРАЧКИ СПИСАК УПИШЕ ПОДАТАК ДА ЋЕ БИРАЧ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ БОРАВИШТА У ИНОСТРАНСТВУ.

ПОЗИВАЈУ СЕ МАЛОЛЕТНА ЛИЦА КОЈА СТИЧУ БИРАЧКО ПРАВО НАЈКАСНИЈЕ НА ДАН ИЗБОРА ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА, У ЦИЉУ ПРОВЕРЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У БИРАЧКИ СПИСАК И ТРАЖИТИ УПИС, БРИСАЊЕ, ИСПРАВКУ И ДОПУНУ НЕКЕ ЧИЊЕНИЦЕ, УЗ ПРИЛАГАЊЕ ПОТРЕБНИХ ДОКАЗА.

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ГРАЂАНИ И ПОДНОСИОЦИ ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ МОГУ ИЗВРШИТИ У ЗГРАДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ВАЉЕВО НА III СПРАТУ, КАНЦЕЛАРИЈА БР.48, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА, У ВРЕМЕНУ ОД 7,30 ДО 15,30 ЧАСОВА.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ДА РЕШЕЊА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ ДОНОСИ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО ДО 17.03.2017.год. ДО 24,00 ЧАСОВА.

ПО ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА ГРАЂАНИ И ПОДНОСИОЦИ ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ МОГУ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ НЕПОСРЕДНО МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЛИ ПРЕКО ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕМА МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, ОДНОСНО ПО МЕСТУ БОРАВИШТА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА ЗАКЉУЧНО СА 29.03.2017.год. ДО 24,00 ЧАСОВА.

СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ БИРАЧКОГ СПИСКА  ГРАЂАНИ МОГУ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН БРОЈ 294-788.

РАДИ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ЛИЧНУ КАРТУ.