Увид у бирачко право

Почетак » Увид у бирачко право » Вести » Увид у бирачко право
Обавештавају се грађани да могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка закључно са 28.02.2014. године до 24,00 часа. Лица привремено одсељена из сталног места боравка могу бити уписана у бирачки списак у месту у коме су према евиденцији МУП-а пријављени са тим статусом. Сваки грађанин може поднети захтев за измену бирачког списка органу надлежном за вођење бирачког списка. Уз захтев се прилажу потребни докази.
 
Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка са потребним доказима има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом, по истом поступку по коме то право имају и грађани.
 
Бирачки списак који се води за цело подручје града Ваљева на увиду је свим грађанима у згради Градске управе Ваљево на 3. спрату у времену од 7,30 до 15,30 часова сваког радног дана. Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе, као и слањем СМС поруке на број телефона који ће бити објављен у средствима јавног информисања.
 
Бирачки списак се закључује 28.02.2014. године у 24,00 часа. По закључењу бирачког списка грађани и подносиоци проглашене изборне листе могу поднети захтев за промене у бирачком списку непосредно Министарству правде и државне управе или преко Градске управе по месту пребивалишта подносиоца захтева, односно по месту боравишта за интерно расељена лица закључно са 12.03.2014. до 24,00 часа.
 
Све потребне информације у вези бирачког списка грађани могу добити на телефон број 294 – 788.
Ради увида у бирачки списак обавезно понети личну карту.

Leave a Comment