Ужина за 110 малишана

Почетак » Ужина за 110 малишана » Вести » Ужина за 110 малишана

 

Од данас 110 малишана из социјално и материјално угрожених породица, узраста од првог до четвртог разреда свих седам ваљевских основних школа добија бесплатно ужину. Град Ваљево је за овај програм у оквиру Локалног плана акције за децу, издвојио 290.000 динара. Буџетом за 2010. годину планирано је да ужину, коју дистрибуира Предшколска установа „Милица Ножица“, деца из ове категорије добијају до краја првог полугодишта, а Одбор за имплементацију ЛПА, који је именовао градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић, предвидеће средства за наставак реализације овог програма и у другом полугодишту школске године.
 
Средства су опредељена у складу са циљем из ЛПА-смањење сиромаштва најмлађих. Програм „Ужина за све“ има за циљ смањење сиромаштва најмлађих,  што је и примарни циљ Локалног плана акције за децу града Ваљева. Овај програм којим је обезбеђен оброк за сиромашну децу, град Ваљево реализује у сарадњи са основним школама, с циљем ублажавања ефеката економске кризе и финанасијског јачања породице.
 
Иначе, у 2010. години успешно су реализована већ два програма из Локалног плана акције за децу- „Школица пливања“ која је обухватила осамдесеторо малишана првог и другог разреда и „Школица фотографије“ коју је похађало 30 ученика узраста од петог до седмог разреда из свих ваљевских градских основних школа. Из средстава опредељених за имплементацију ЛПА до краја године планирано је да се организује већ традиционална акција помоћи деци без родитељског старања са евиденције Центра за социјални рад.
 
Град Ваљево имплементира Локални план акције за децу  у сарадњи са Дечијим фондом Уједињених нација (УНИЦЕФ- ом) од 2007. године. ЛПА  је део Националног плана акције за децу (НПА) који је Влада Републике Србије усвојила 2004. године. Овај стратешки документ на националном и локалном нивоу дефинише политику према деци за период до 2015. године. Подршку Националном плану акције за децу пружили су, осим УНИЦЕФ-а и Канадска агенција за међународни развој (CIDA), као и норвешка организација „Save the children“.

Leave a Comment