Ваљево међу четири града са највише позитивно решених захтева за грађевинске дозволе

Почетак » Ваљево међу четири града са највише позитивно решених захтева за грађевинске дозволе » Актуелно » Ваљево међу четири града са највише позитивно решених захтева за грађевинске дозволе

Према статистици НАЛЕД-а, удружења компанија, општина и организација цивилног друштва које раде заједно на стварању бољих услова за живот и рад у Србији, за првих шест месеци примене електронског система за грађевинске дозволе, град Ваљево је рангиран као један од најбољих по броју позитивно решених захтева.

Ваљево је сврстано међу четири града са највећим процентом позитивно решених захтева. На првом месту је Крушевац са око 71%, потом следе Смедерево са 68%, а за њима Ваљево и Вршац са по 67%.

У НАЛЕД-овом месечном медијском билтену, Ваљево је истакнуто као позитиван пример и узор за друге градове.

Наш град је међу најбољим градовима у Србији, у примени тзв. обједињене процедуре, која омогућава грађанима да у кратком року, предајом захтева, добију потребне дозволе и решења и то: локацијске услове, грађевинску дозволу, пријаву радова, пријаву изграђених темеља, завршетак објекта у констуктивном смислу, употребну дозволу.

Представници НАЛЕД-а похвалили су тим из ваљевског Одељења за урбанизам, који је својом савесношћу и преданим радом успео да оствари одличне резултате за град Ваљево.

НАЛЕД је партнер Министарству саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре које спроводи ову реформу, у сарадњи са владама Немачке и Швајцарске, ГИЗ-а, УСАИД-а и Светске банке.tabela