Ваљево подстиче укључивање ромске деце у образовни систем

Почетак » Ваљево подстиче укључивање ромске деце у образовни систем » Вести » Ваљево подстиче укључивање ромске деце у образовни систем

 

Град Ваљево је изабран као један од 42 општине и градова у Србији, у којима ће се спроводити пројекат  инклузије деце ромске националности у образовном систему, који спроводе Министарство просвете и науке, ДИЛС и Образовна инклузија Рома. 
 
Вредност пројекта „Образовање, мост разумевања у Ваљеву 2011/2012“ је 35 хиљада евра и у наредних годину дана ће се спровести бројне активности на подручју града Ваљева, усмерене на децу ромске националности.
 
Посетама ромскимим заједницима и информисањем о образовању, подршком ромским предшколцима и ученицима у набавци уџбеника и опреме, организовањем продуженог боравака за предшколце и ученике, организацијом екскурзија, излета и спортских такмичења за децу, организовањем изложби дечјих радова , трибина о култури и традицији Рома у Ваљеву и наступи ђачког оркестра, посете Сомбору и Апатину с циљем размене праксе у области инклузије Рома, само су неке од активности предвиђене овим пројектом.
 
Поред града Ваљева, партнери на повом пројекту су  Предшколска установа „Милица Ножица“, ОШ „Андра Савчић“, ОШ „Нада Пурић“, ОШ „Сестре Илић“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Прота Матеја Ненадовић“, Друштво „Ром“ Ваљево . Планирани циљеви пројекта су да се осигура  више информација о значају и аспектима и могућностима образовне инклузије Рома у Ваљеву, заинтересује локална заједница  у Ваљеву за тему укључивања Рома, створи и ојача структура која ће планирати, координирати и реализовати политику образовне инклузије Рома у Ваљеву, допинесе повећању обухвата, квалитета образовања Рома и смањењу дискриминације у образовним установама и подстакне  промоција културне баштине Рома у Ваљеву.
 
 
 

 

Leave a Comment