Ваљево у Бриселу

Почетак » Ваљево у Бриселу » Вести » Ваљево у Бриселу
 
Град Ваљево се изборио да буде један од шест градова и општина од 169 у Србији који учествују на конференцији о енергетској ефикасности, а организује Европска комисија у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина. Град Ваљево представља Стаменко Свитлица, начелник Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове. Делегација од шест чланова из Србије у обавези је да представи тренутну ситуацију у нашим градовима. 
 
„На конференцији учествују државе из региона. Тема конференције је прилагођавање локалних самоуправа стандардима ЕУ по питању енергетске ефикасности. С обзиром на то да као локална самоуправа можемо аплицирати код ЕУ са пројектима из те области, сам догађај додатно добија на тежини и од великог је значаја за нас“, изјавио је Стаменко Свитлица.
Захваљујићи овој конференцији Србија ће добити смернице за унапређење енергетске ефикасности на локалном нивоу. Конференција се одржава од 28.01.до 31.01. у Комитету региона у Бриселу.
 
У сарадњи са Одељењем за локални развој, привреду и комуналне послове Градске управе Ваљева припремљен је материјал који ће се презентовати на конференцији. „Очекујемо да на овој конференцији добијемо конкретне процедуре које ће бити предмет наших даљих разматрања и тежњи ка прилагођавању стандардима ЕУ“, објашњава Свитлица.
 
 

Leave a Comment