Ваљево у програму развијања инклузивних политика

Почетак » Ваљево у програму развијања инклузивних политика » Вести » Ваљево у програму развијања инклузивних политика
Град Ваљево је на конкурсу Националног демократског института (NDI) изабран као један од 10 општина-градова за учешће у програму развијања инклузивних политика на локалном нивоу. Након састанка са представницима Националног демократског института (NDI), Форума младих са инвалидитетом (FMI) као и представницима овдашњих организација и институција у Ваљеву, образована је Радна група за израду нацрта Локалног акционог плана за особе са инвалидитетом за период 2014-2017.
 
Тим за израду нацрта Локалног акционог плана  за особе са инвалидитетом ради у следећем саставу:    
      КООРДИНАТОР ТИМА:
1.    Снежана Трифуновић, Одељење за друштвене делатности Градске управе за друштвене делатности,финансије,имовинске и инспекцијске послове Ваљево
       ЧЛАНОВИ ТИМА:
2.    Владимир Пантић, Одељење за друштвене делатности Градске управе за друштвене делатности,финансије,имовинске и инспекцијске послове Ваљево
3.    Ана Савковић, директор ОШ “Нада Пурић“,
4.    Жељко Илић, Форум младих са инвалидитетом,
5.    Светлана Јанковић Бељански, Друштво за церебралну парализу,
6.    Сузана Момчиловић, Удружење “Наши снови“,
7.    Јована Вујић, Удружење глувих и наглувих,
8.    Рада Севић, Национална служба за запошљавање,
9.    Дара Суботић, Центар за социјални рад “Колубара“,
10.Предраг Мартиновић, Одељење за локални развој,привреду и комуналне послове Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове,
11.Смиљана Ранковић, Одељење за урбанизам Градске управе за друштвене делатности,финансије,имовинске и инспекцијске послове,
 
Задатак Тима је да изради нацрт Локалног акционог плана за особе са инвалидитетом са проценом трошкова кроз следеће активности:
-  консултације са заинтересованим странама,
-  анализа тренутног стања,
– одређивање потреба и приоритета особа са инвалидитетом. 
 
Стручне и саветодавне услуге приликом израде Локалног акционог плана за особе са инвалидитетом ће пружити National Democratic Institute for International Affairs (NDI) у оквиру Програма развијања инклузивних политика на локалном нивоу.
 
Овај тим је задужен да у Ваљеву спроведе консултације са кључним заинтересованим странама у циљу одређивања потреба и приоритета који се односе на укључивање особа са инвалидитетом у пет области: приступачност, запошљавање, образовање, социјалне услуге и учешће у одлучивању.
 
Након окончаних припрема наредних недеља ће бити покренут процес прикупљања података, истраживања и консултација у који ће бити укључени суграђани са инвалидитетом, удружења, јавне институције, пружаоци услуга и други. Циљ је да се до краја септембра 2013. израде акционих планови у одређеним областима за чију ће реализацију бити осигуран новац у буџету Града Ваљева до краја 2017. године.
 

Leave a Comment