Ваљево у пројекту рехабилитације кућа за социјално угрожене породице

Почетак » Ваљево у пројекту рехабилитације кућа за социјално угрожене породице » Вести » Ваљево у пројекту рехабилитације кућа за социјално угрожене породице
За око 50 домаћинстава у Ваљеву, која су претрпела штете у мајским поплавама биће обезбеђен грађевински материјал, техничка и стручна подршка за планирање и реализацију, у оквиру пројекта “Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су биле погођене поплавама у Србији”. 
 
У Лазаревцу је данас потписан споразум са представницима градова Ваљева и Шапца и градских општина Обреновац и Лазаревац о реализацији овог пројекта, који финансира Екуменска хуманитарна организација, у сарадњи са организацијама ХЕКС – ЕПЕР ( Хуманитарна служба протестантских цркава у Швајцарској), Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (СДЦ) и Швајцарским фондом солидарности (СВС). 
 
Вредност пројекта је један милион евра и грађевински материјал ће добити укупно око 300 угрожених породица у четири локалне самоуправе, од чега ће 80-90% корисника пројекта бити ромске породице. Пројекат се фокусира на рехабилитацији поплавама погођених кућа за угрожене породице, односно Роме и Ромкиње, као и друге социјално угрожене категорије, које живе у подстандардним насељима и имају лоше услове становања и живљења.
 
“Пројекат је вишедимензионалан, јер ће осим подизања стандарда живота овим породицама, омогућити и да сами активно учествују у томе што добијају”, рекао је заменик градоначелника Ваљева Жарко Ковач, који се захвалио донаторима у име града Ваљева и упознао их са размерама штете на инфраструктури и објектима на територији Ваљева. 
 
Приликом данашњег потписивања споразума Владислав Ивичиак, директор Екуменске хуманитарне организације и његов заменик Роберт Бу, истакли су да је овај пројекат резултат заједничког рада хуманитарних организација из Швајцарске и Владе Швајцарске, којe су одмах након поплава у Србији, почеле са прикупљањем новца. Нагласили су да је расположење за сакупљање помоћи у Швајцарској, нарочито међу српском дијаспором, било велико и да се у наредном периоду очекују додатна средства.
 
Лео Мејер, програмски менаџер ХЕКС – ЕПЕР је рекао да се помоћ састоји у грађевинском материјалу и стручној-техничкој подршци, која за циљ има да корисници помоћи својим активним учешћем доприносе одрживости целог процеса. Обновом кућа руководе становници насеља који поседују професионално искуство. 
 
Изабела Перих, директорка Швајцарске агенције за развој и сарадњу у Србији је нагласила да је важан ефекат пројекта само-обнова и да Роми Ромкиње, као и друго социјално угрожено становништво повећавају ниво својих професионалних компетенција, што ће им помоћи да буду конкурентнији и на тржишту рада.
 
Обавезе локалних самоуправа које учествују у пројекту су да ревидирају постојећа планска документа (нпр. да изместе становање из зоне клизишта и понуде решење за адекватно становање, или да раде на легализацији подстандардних насеља), да ажурирају локални план за борбу против елементарних непогода и да обезбеде и финансирају основну инфраструктуру (струју, воду и пут).
 
У зависности од оштећења куће током поплаве, дефинисане су четири категорије помоћи у оквиру овог пројекта, који ће трајати до 31. децембра 2015. године:
 
1. категорија – Сушење стамбеног простора и хитне и мање поправке у кући – врата, прозори, подови, зидови, санитарна опрема, са буџетом од по 1000 евра.
2. категорија – Поправке у кући, поправке канализације, купатила, крова, плафона, подова и инсталација, са буџетом од по 2000 евра.
3. категорија – Велике поправке у кући – реконструкција дела куће, поправке канализације, купатила, крова, плафона, подова и инсталација, са буџетом од по 3000 евра.
4. категорија – Изградња мале куће језгра од половног грађевинског материјала, са буџетом од по 4700 евра.
 
У Ваљеву је у петак завршено достављање документације од стране заинтересованих домаћинстава,  а након коначне провере ће се знати тачан број корисника ове помоћи. Очекује се да ће до краја ове недеље почети испорука материјала корисницима из прве категорије.

Leave a Comment