Ваљево заштићено од поплава

Почетак » Ваљево заштићено од поплава » Актуелно » Ваљево заштићено од поплава

Велике кишне падавине које су се кретале од 40 у урбаном подручју до 109 литара по квадратном метру на сеоском подручју, узроковале су један од најдужих бујичних таласа, који је трајао 36 сати. Дошло је до изливања мањих водотокова и реке Колубаре низводно од Ваљева.

Захваљујућим спроведеним превентивним мерама заштите од поплава у периоду пре поплава, попут завршетка регулације корита Колубаре, Обнице и Јабланице и стављање у заштитну функцију хидроакумулације „Стубо-Ровни“, успешно је спроведена заштита од поплава града Ваљева.

Постојећи системи заштите од поплава извршили су прихват и протицај великих вода кроз град и спречили изливање река на градском подручју.

У приобаљу мањих водотокова, бујичне воде су изазвале штету на инфраструктури и појединим економским и стамбеним објектима. Позивамо грађане који су претрпели материјалну штету изазвану поплавама, да поднесу писмене пријаве на Писарници Градске управе Ваљева.

Надлежне службе месних заједница и њихови председници, као и рефернети у месним канцеларијама треба да пријаве штету на инфраструктури по селима (на путевима, мостовима, речним регулацијама итд.)

Пријаве штета се подносе на Писарници Градске управе, а телефони које смо претходних дана објављивали су се односили на захтеве за помоћ током падавина и изливања река.

На инфраструктури у околини Ваљева постоје штете и оне су делом већ познате, а у наредном периоду ће бити отклоњена оштећења. Апелујемо на грађане да не врше самоиницијативно никакве интервенције  на водотоковима и водним објектима (бранама, мостовима, путевима, регулацијама), јер ризикују своју безбедност.

Стручне екипе „Ерозије“ и „Видрака“ ће обавити посао на отклањању наноса, а комисије ће ускоро изаћи на терен и проценити штете, које ће бити надокнађене грађанима у складу са могућностима Града и помоћи Владе Србије која се очекује.

 

Штаб за ванредне ситуације града Ваљева