Ваљеву два милиона од игара на срећу

Почетак » Ваљеву два милиона од игара на срећу » Вести » Ваљеву два милиона од игара на срећу

У складу са Уредбом о начину расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, министар за државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић донео је одлуку о расподели средстава по јавном позиву за подношење захтева јединица локалне самоуправе.

Од укупно 25.050.000,00 динара намењених за пружање техничке и друге помоћи у циљу модернизације рада јединице локалне самоуправе, Граду Ваљеву је одобрено 2.100.000,00 динара за Пројекат „Ближе грађанима“, који се односи на увођење прозивно-редоследног система и СМС сервиса.

Општини Љиг одобрена су средства од 1.000.000,00 динара за Информатичко и техничко опремање неопходно за рад општинске управе.

Од укупно 25.050.000,00 динара намењених за пружање помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији програма заштите животне средине, односно локалних, акционих и санационих планова, као и пројеката и активности из области заштите животне средине општини Уб одобрено је 2.000.000,00 динара за Пројекат „Анализа дезинфекције и чишћења бунара у општини Уб“.

У среду 24.јуна у 14,30 у сали Градског већа саветник министра Александар Радосављевић уручиће решења градоначелнику Ваљева и председницима општина Уб и Љиг.

Leave a Comment