Ванредна седница штаба за заштиту од елементарних непогода

Почетак » Ванредна седница штаба за заштиту од елементарних непогода » Вести » Ванредна седница штаба за заштиту од елементарних непогода
Разматрајући извештаје надлежних јавних служби о стању на територији града Ваљева, насталом услед топљења снега и веће количине падавина, градски штаб за заштиту од елементарних непогода на данашњој седници наложио је Предузећу за путеве “Ваљево“ да одмах очисти одводне канале поред пута М-4 (на деоници од стоваришта “Стојановић“ у Горићу до Иверка), регионалног пута Р-270 (Бојевића гроб-Караула)и других канала и поред путева из своје надлежности, како би се обезбедило несметано отицање површинских вода у водотоке и тиме спречиле поплаве на том угроженом подручју. Дирекцији за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изгрању Ваљева је наложено да уз ангажовање својих извођача радова очисти канале у Горићу и по потреби просече нове канале како би се омогућило отицање површинских вода са поплављеног подручја и тиме спречило плављење стамбених и других објеката у том насељу. Такође, водопривредна и комунална инспекција ће предузети мере против несавесних грађана који су одлагањем шута и другог материјала, бесправно подигнутим преградама и објектима у корито реке Перајице, Кривошије, Рабаса и канала за одвођење површинских вода, директно утицали на смањење пропусне моћи водотока и канала и тиме угрозили становништво и материјална добра у тим насељима. ВПЦ “Дунав –Сава“ упућен је захтев за помоћ у циљу уређења нерегулисаних водотокова који угрожавају становништво и материјална добра на подручју града Ваљева и то првенствено на рекама Рабас и Кривошија. На данашњој седници штаба упућен је захтев Градској дирекцији да приоритетно приступи изради дугорочном решењу проблема одвођења површинских вода поред пута М-4, чиме би се отклонио основни узрок настајања поплава и великих материјалних штета које трпе грађани у насељима поред наведеног пута.

Leave a Comment