Веће о буџету, награди, Визији града

Почетак » Веће о буџету, награди, Визији града » Вести » Веће о буџету, награди, Визији града
 
“Буџет града се не прави према броју становника, већ према снази привреде. Полазећи од тога направили смо реалну пројекцију градског буџета за 2010.годину,“рекао је на данашњој седници Градског већа градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић. У 2010.години планиран је укупан буџетски приход од милијарду 720 милиона динара, што је за 7,5 одсто више у односу на 2009.годину. Градоначелник је истакао да, према извештају Министарства за државну управу и локалну самоуправу, само 48 локалних самоуправа је спремно да убира сопствене приходе. Једна од њих је и Градска управа Ваљево. За 11 месеци град је увећао сопствене приходе за 85 милиона. За 24 милиона повећани су приходи од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, за 20 милиона наплата фирмарина,за 17 милиона повећани су приходи од пореза на имовину. Заменик градоначелника Станко Терзић је нагласио да неће бити повећања намета грађанима. Једине новине односе се на прилив средстава од казни у саобраћају и нове таксе за заштиту животне средине.
 
За капиталне пројекте који ће се финансирати из градског буџета значајно је повећан фонд грађевинског земљишта (292 милиона динара). За топлификацију, као стратешки градски пројекат, опредељено је 155 милиона динара, 40 милиона за халу спортова, 26 милиона за завршетак школе у Брђанима , 10 милиона за обданиште, за затворен базен два милиона динара… Капитална инвестициона улагања се углавном односе на учешће града према другим фондовима.
За изградњу и реконструкцију локалних путева издвојено је 72 милиона динара који ће се реализовати преко ЈП “Дирекција за урбанизам , путеве и изградњу Ваљева“. Субвенције за запошљавање ће се и идуће године реализовати преко Националне службе за запошљавање у износу од 10 милиона динара.
 
Град је у буџету за 2010.годину обезбедио 4,5 милиона динара за функционисање Народне кухиње. На истом нивоу остала су планирана средства за физичку културу. Као и претходних година дотираће се Удружења учесника рата, Канцеларије за младе, Канцеларије за рурални развој , Канцеларије народног посланика , Комесаријата за избеглице и канцеларија БИД зоне.
Градско веће је усвојило измењену и допуњену Одлуку о локалним комуналним таксама. Сви износи за 2010. годину су повећани за 6 одсто, колики је планирани раст цена за наредну годину. „Део локалних комуналних такси који је и најзначајнији, а то су таксе на истицање фирми, познатије као „фирмарине“ је остао на прошлогодишњем нивоу. Уважавајући примедбе грађана, власника фирми и удружења грађана, умањени су износи за угоститељске делатности, утврђивањем класификације објеката на велике и мале. У области агенцијских услуга, таксе су мање за 50 одсто него до сада. Задржано је ослобађање плаћања ове таксе у прве две године рада фирми. Што веће приходе ћемо обезбедити бољом наплатом пореза“, рекла је Гордана Радојичић, начелница Одељења за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода.
 
Чланови Већа данас су усвојили и измене Одлуке о градским админситративним таксама, боравишној такси, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, решење о утврђивању вредности о накнади за коришћење грађевиснког земљишта, измене одлуке о накнади за уређивање грађевинског земљишта, накнадама за рад Градских управа града Ваљева, о износу пореза на пољопривредно и шумско земљиште. Све ове таксе су измењене и повећане како би се ускладиле са новим законима који уређују те области, али и у складу са Меморандумом за 2010. годину о очекиваном расту цена за 6 одсто, што је минимално повећање у односу на ову годину.
 
Након једногодишњег процеса израде Визије Ваљева 2020. године, чланови Већа данас су прихватили коначни текст Визије града и проследили је на усвајање Скупштини града Ваљева. Израда плана капиталних инвестиција отпочела је данашњим усвајањем одлуке, којом се обавезује градоначелник да у року од 10 дана од ступања на снагу ове Одлуке, образује Комисију за израду Плана капиталних инвестиција, који ће уређивати шта се сматра капиталним инвестицијама, начин финансирања, процена трошкова, коришћење буџетских средстава, начин и услови задуживања за реализацију капиталних инвестиција за период од 2010. до 2015. године.
 
У складу са Законом о здравственој заштити, којим је прописано да локалне самоуправе преузимају оснивачка права над здравственим установама, чланови Градског већа су данас прихватили Одлуку о оснивању Дома здравља Ваљева. Овом одлуком он се издваја из организационе јединице Здравственог центра Ваљево, а град Ваљево од Републике Србије преузима оснивачко право.
Чланови градске Владе данас су дали сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изргадњу Ваљева“ , ЈП „Топлана-Ваљево“, ЈП за коришћење водопривредног система Ровни „Колубара“, „Водовод“, „Ваљево турист“, „Општинска стамбена агенција“ за 2009. годину, након промена због ребаланса буџета ове године.
 
Одлука о награди града Ваљева је такође измењена, на иницијативу Комисије за доделу награда. Од сада ће бити додељивано девет награда у областима 1) привреда, 2) васпитно-образовни рад, 3) стваралаштво ученика и студената, 4) наука, иновације и проналазаштво, 5) урбанизам, архитектура и заштита животне средине, 6) медицина и социјална заштита, 7) уметност, 8) спорт, 9) култура и информисање, као и максимално две специјалне награде. Измењени су и критеријуми за доделу награда, тако да сада награда може бити додељена и онима који немају пребивалиште на територији града, а који су својим радом допринели развоју или афирмацији града у земљи и иностранству.
 
 

Leave a Comment