Веће о Дирекцији за пољопривреду и статутима јавних предузећа

Почетак » Веће о Дирекцији за пољопривреду и статутима јавних предузећа » Вести » Веће о Дирекцији за пољопривреду и статутима јавних предузећа
Извештај о раду Дирекцију за пољопривреду и робне резерве Града Ваљева, који су на данашњој седници усвојили чланови Градског већа Града Ваљева, приказује активности ове Дирекције у 2012. години. Према речима в.д. директора Саше Радосављевића у другој половини године интензивиран је рад у области пољопривреде.
 
„Набавили смо уматичена грла јагњади и приплодних јуница, за шта постоји велико интересовање домаћина. На основу судских тужби и осталих захтева према одгајивачима, у буџет Града Ваљева се слило око 2,5 милиона динара. Истакао бих да нам је прихваћен пројекат у области органске пољопривреде, који финансира ЕУ и повећан је буџет пројекта у односу на првобитно одобрен износ.  Сада је за реализацију овог пројекта одобрено 18 милиона динара. Учествовали смо у техничком делу доделе препарата за заштиту биља и уништавање амброзије, били смо организатори потписивања Меморандума о пословно-техничкој сарадњи десет градова Србије у области аграра“, известио је в.д. директор Дирекције за пољопривреду и робне резерве Саша Радосављевић.
 
Градоначелник Ваљева Станко Терзић је рекао да је након посете државног ревизора указано на слабости у раду Дирекције за пољопривреду и да су одмах предузете мере да се отклоне недостаци. О конкретним мерама, које се односе на 19 тужби које је Град Ваљево преко Правобранилаштва поднео против несавесних одгајивача и од којих је пресуђено у 8 случајева, док су два држаоца одмах измирила своје дугове, известила је градски правобранилац Гордана Марковић.
 
Председник Комисије за утврђивање чињеничног стања везаног за располагање робним резервама Града Ваљева Никола Радојичић је рекао да је Комисија утврдила да од 2005. године до 2012. постоји низ мањкавости  и да је у свом извештају детаљно наведено који су уочени пропусти.
 
Начелница Градске управе за локални развој Милена Ђуричић је обавестила чланове Градског већа о мерама које ће се у најскорије време предузети како би се регулисао правни статус Дирекције, изменио оснивачки акт, али и друге промене, које би биле у складу са прописима.
 
Градоначелник Станко Терзић је ову тачку дневног реда закључио констатацијом да је Дирекција за пољопривреду и робне резерве била запуштена, да су предузете мере и да се утврђује са чиме Град располаже. „Желимо да средства која смо определили за ову годину и заврше тамо где су најпотребнија и оним пољопривредницима којима су и намењена“, закључио је градоначелник Станко Терзић.
 
На дневном реду данашње седнице Градског већа нашли су се и статути јавних предузећа „Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, „Водовод Ваљево“, „Видрак“, „Полет“, „Топлана-Ваљево“, ЈИП „Радио Ваљево“, као и измена статута Установе културе „Центар за културу Ваљево“ у делу који се односи на одредбу члана за именовање директора.
 
Начелница Одељења за послове органа града Јелица Пањковић Тешић је образложила ове измене са потребом усклађивања статута са Законом о јавним предузећима. Овим изменама ће поред претежне делатности, статути садржати и остале делатности којима се баве јавна предузећа.
Измене се односе и на једнообразне услове за избор директора јавних предузећа.
 
Чланови Градског већа су прихватили предлог Одлуке о решавању стамбених потреба запослених лица у органима Града Ваљева, јер је Законом о јавној својини регулисано да се Уредбом Владе Републике Србије уређују критеријуми и поступак давања станова у јавној својини у закуп и њихове куповине.
 
Због измена сета пореских закона, Градско веће је донело Одлуку о обавези подношења пореске пријаве за све пореске обвезнике. Начелница Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Гордана Радојичић је образложила ову одлуку  потребом стварања правног основа за обавезу подношења пореске пријаве за све пореске обвезнике, који не воде пословне књиге, а с циљем утврђивања пореза на имовину, на основу података из пореске пријаве. Она је рекла да ће овај велики посао бити обављен до краја године и да ће утврђивањем стања на терену, обухватити што већи број објеката.
 
Градоначелник Станко Терзћ је нагласио да упркос томе што ће буџет Ваљева бити мањи за 150 милиона динара, суграђани неће бити додатно опорезивани. „Не желимо да савесне људе који већ измирују своје пореске обавезе, додатно оптерећујемо. Морамо да уведемо у систем опорезивања оне који су заобиђени и зато апелујем на суграђане да сами пријаве своју имовину, јер ће у поступку контроле сносити последице“, рекао је градоначелник Станко Терзић.
 
Комисија за утврђивање основа и висине накнадне штете настале услед уједа паса луталица је добила новог председника. Уместо Витомира Митровића, који је прешао на фунцкију заменика градоначелника, нова председница је Љиљана Рељић, одборница у Скупштини града Ваљева, а нови члан Комисије  је Лидија Вуковић, из Градске управе. 

Leave a Comment