Веће о извештају о санацији штете од елементарних непогода, симболима Ваљева, борцима…

Почетак » Веће о извештају о санацији штете од елементарних непогода, симболима Ваљева, борцима… » Вести » Веће о извештају о санацији штете од елементарних непогода, симболима Ваљева, борцима…

Чланови Градског већа Ваљева на данашњој седници су прихватили извештај о реализацији закључака Скупштине града, о отклањању последица елементарних непогода. Након захтева Влади Републике Србије за помоћ у санацији последица насталих елементарним непогодама, санирано је 19 стамбених и 4 друштвена објекта оштећених у поплавама, у насељу Веселиновић, делу Новог Насеља и насељу Горић, у износу од 1.097.500,00 динара. За санацију кровних покривача на 155 стамбених објеката, оштећених услед града и олујног ветра, утрошено је 1.286.141,00 динара. За трошкове ЈКП „Водовод“ и Комисије за процену штета утрошено је 213.680,00 динара. Укупно је за помоћ пострадалим у санацији последица, утрошено 2.597.321, 04 динара добијених од Владе Републике Србије. Из сталне буџетске резерве Града Ваљева утрошено је 313.800,00 динара.

Заменик градоначелника Станко Терзић рекао је да је Град уложио велики напор да помогне суграђанима да санирају последице незапамћеног невремена које је у јуну погодило наш крај. „Добра и правовремена сарадња са градским институцијама, омогућила је да се штете брзо санирају, али и спрече настанак већих проблема за грађане, објекте и усеве“, рекао је заменик градоначелника и нагласио да су штете надокнађене у висино од 50 одсто од укупне штете, осим Економској школи, којој је у потпуности финансирана штета на објекту. Станко Терзић је констатовао да се без помоћи државе не могу у потпуности отклонити све штете у ваљевском крају.
 
Чланови Већа су усвојили извештај о спроведеним активностима на јавној промоцији конкурсних радова за избор грба и заставе Ваљева и предложили Скупштини града Ваљева да усвоји предлог број 2, аутора Ђорђа Станојевића из Београда. Овај предлог је, од великог броја Ваљеваца добио највише гласова, након тромесечне кампање која је спроведена у Ваљеву.
Градоначелник Ваљева Зоран Јаковљевић је овом приликом рекао да је крајне време да и Ваљево добије своје симболе. „Након неколико пропалих конкурса, овај начин који смо одабрали, за сада је дао добре резултате и препоручујем одборницима Скупштине града Ваљева да усвоје предлог Градског веча“, рекао је Јаковљевић.
Сет одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, као и измене одлуке о локалним комуналним таксама, данас су усвојене, из потребе усклађивања са надлежним законима, као и због могућности лакше примене. Управо је то случај са локалном комуналном таксом на држање домаћих животиња. Наиме, ова одлука већ постоји од раније, али није се примењивала, јер су обавезу наплаћивања имале ветеринарске станице. Изменом одлуке, наплату ће спроводити градско Одељење за наплату и контролу пореза, као и све остале градске таксе. Известилац о овој одлуци, начелница Одељења за послове органа града, Јелица Пањковић, рекла је да ће наплата ове таксе почети са даном доношења одлуке, као и да ће бити регулисана будућа обавеза свих оних грађана који су до сада платили ову таксу за 2010. годину.
 
Измене ће претрпети и Одлука о допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године. Према речима заменика градоначелника Станка Терзића, ова одлука више неће бити мењана, јер су њоме сада обухваћени сви борци и породице палих бораца из ваљевског краја.
 
„ Град Ваљево је једини град који је потпуно норамтивно и правно уредио ову област и један је од ретких градова у Србији који највише издваја за борце и породице, одајући на тај начин дужно поштовање према жртвама палим у ратовима од 1990. године. Овим изменама уводимо у систем субвенционисања све породице и борце. Овом Одлуком за још 42 породице биће плаћана накнада за грејање, у висини од 3 одсто од просечне зараде исплаћене у Ваљеву, што је у укупном годишњем износу 600.732,72 динара. За још 11 породица које живе ван насељеног места биће исплаћена накнада за трошкове електричне енергије у истом проценту и износиће годишње 157.334,76 динара. Још 11 породица ће добити право на накнаду трошкова комуналних услуга, што је годишње 157.334,76 динара. Деци до 26. година исплаћујемо по 5.600 динара, за три војна инвалида плаћамо бањско лечење, у току је реализација у вези изградње спомен-обележја и сматрамо да се Град одговорно односи према погинулим борцима и њиховим породицама и више нећемо кориговати ову Одлуку“, рекао је заменик градоначелника.
 
На данашњој седници утврђен је предлог Одлуке о прихватању преноса права коришћења непокретности у државној својини са досадашњег корисника ЈИП Радио Ваљево на Град Ваљево. Предложено је и да се стави ван снаге решење СО Ваљево о употреби пословних просторија у Улицама Др Пантића 70,и Чика Љубина бб и 15. септембра бр. 11
 
 

 

Leave a Comment