Веће о програмима пословања Водовода и Полета

Почетак » Веће о програмима пословања Водовода и Полета » Вести » Веће о програмима пословања Водовода и Полета
Чланови Градског већа утврдили су предлог решења о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Водовод“ за 2015. годину. Програмом пословања планирано је да се за даљински надзор и управљање водоводним системом финансирају радови у износу од 2.500.000 динара, а да се из средстава ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ финансирају радови на водоводу Ђердапска-Рађево село у износу од 4.000.000 динара. Осим тога предвиђено је да се финансирају и радови на водоводу Лукавац-Дивци у износу 5.000.000 динара, на водоводу Кличевац-Доња Грабовица у износу од 5.000.000 динара, изградња сеоских водовода у износу од 2.000.000 динара, радови на водоводу Забрдица у износу од 3.000.000 и радови на водоводу Ваљево-Бранковина у износу од 2.000.000 динара. У структури прихода највеће учешће имају приходи од сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде у износу од 203.600.000 динара и приход од одвођења и прераде фекалних и употребљених вода у износу од 109.720.000 динара. „Градско веће предлаже да се усвоје четири закључка. Први је да се утврди предлог решења о давању сагласности на програм пословања Водовода, други је да се предложи Скупштини да разматрање овог акта спроведе по хитном поступку, трећи је да се обавезују директор и Надзорни одбор предузећа да извештај о разлозима због којих је дошло до кашњења у изради Програма пословања доставе Градском већу до 15. јануара 2015. године, а четврти да, имајући у виду постојећу ситуацију у погледу израде Програма пословања, неопходно је да се у наредном периоду, а најкасније до 1. марта наредне године, сагледа укупна ситуација у пословању Водовода у циљу прецизирања или евентуалне измене Програма пословања“, рекао је на данашњој седници градоначелник Станко Терзић и оценио да грађани Ваљева пију најквалитетнију воду, да је цена воде мања него у многим другим градовима сличне величине у Србији и да ће водовод Лукавац-Дивци бити завршен у фебруару. Програмом пословања, ЈКП „Водовод“ планиран је губитак од 48.210.000 динара у наредној години. 
 
Градско веће утврдило је и предлог одлуке о поверавању послова на изградњи објеката водоснабдевања у 2015. години. Одлуком о буџету предвиђено је да се определи 21 милион динара за водоводну мрежу Лукавац-Дивци, Кличевац-Доња Грабовица, водоводне мреже Ђердапска-Рађево село, водовод Ваљево-Бранковина, водовод Забрдица и за изградњу сеоских водовода.
 
На данашњој седници утврђен је и предлог решења о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Полет“ за 2015. годину. „Закључци који су усвојени за Водовод, важе и за ЈКП „Полет“, речено је између осталог на данашњој седници. Програмом пословања за 2015. годину, ово јавно комунално предузеће предвидело је одржавање објеката и инфраструктуре на пијацама, одржавању опреме, комуналне хигијене и пијачног реда. Укупно планирани приходи у наредној години износе 34.000.000 динара, што је за 390.000 динара више од реализације у 2014. години. За наредну годину планиран је губитак у износу од 2.066.640 динара. 
 

Leave a Comment