Веће о завршном рачуну буџета

Почетак » Веће о завршном рачуну буџета » Актуелно » Веће о завршном рачуну буџета

На данашњој седници Градског већа усвојен је предлог Одлуке о завршеном рачуну буџета града Ваљева за 2015. годину. Укупно остварени текући приходи буџета су 2.450.574.999,55 динара, а расходи 2.186.647.653,36 динара. Последњег дана 2015. године је на рачуну града Ваљева било 3.333.566 динара.

Прихваћен је и Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-јун 2016. године. У периоду од 1. јануара до 30. јуна приходи и примања су реализовани у износу од 1.229.523.792,71 динар, односно 46,86% у односу на план. Укупни расходи и издаци реализовани су у износу од 1.114.590.163, 50 динара, односно 42,48% у односу на план. Стање средстава на рачуну за извршење буџета на дан 30. јуна 2016. године текуће године је износило 378.860.975,87 динара, док је на рачунима индиректних корисника буџета било 69.024.721,30 динара.

„Део прихода бележи раст и остварен је у много већем износу од планираног. Део прихода није остварен на нивоу, али се то надокнадило другим расположивим приходима. Уколико се настави оваквом динамиком, мислим да ће буџет до краја године бити пребачен у реалне оквире, што ће бити добро за град“, рекао је члан Градског већа Борисав Радојичић.

Стање јавног дуга на дан 30. јуна 2016. године је било 1.657.695,07 евра и 11.706.660,74 динара, на основу кредита комерцијалних банака и Фонда за развој за реализацију капиталних пројеката.

Утврђен је предлог Плана детаљне регулације за изградњу затвореног складишта-хладњаче у делу насељеног места Сушица, чији је циљ утврђивање правила уређења и грађења, односно стварање планског основа за издавање одговарајућих дозвола у складу са смерницама из планова ширег подручја, локацијских услова и услова надлежних институција.

Чланови Градског већа су једногласно прихватили извештаје о раду за 2015. годину јавних предузећа „Видрак“ и „Водовод“ и о расподели добити ЈКП „Видрак“ , као и о начину покрића губитка „ЈКП „Водовод-Ваљево“, док је Борисав Радојичић био уздржан приликом размтрања извештаја о раду ЈКП „Топлана-Ваљево“.

„Ревизор је изразио велике резерве по питању пословања и резултата ЈКП „Топлана-Ваљево“. Приходи од субвенција су 30 милиона динара. Такав начин уплаћивања субвенција од стране града ка јавном предузећу не треба да буде, јер корисника грејања у Ваљеву има 17,5%. Тиме огроман број грађана доводимо у неравноправан положај. Грејање треба субвенционисати, али те субвенције треба да буду усмерене према грађанима, у зависности од материјалног стања. Због свега тога, ја изражавам резерву и мој предлог је да овај извештај још једном погледа Одељење за локални развој, превреду и комуналне послове и уради детаљну анализу пословања Топлане“, рекао је Борисав Радојичић.

Заменик градоначелника Драган Јеремић се сложио са констатацијом члана Већа, али је предложио да се извештај усвоји, а да се све предложене мере предузму.

„У Топлани је велики стручни, кадровски и људски проблем и начин на који су спроводили поверене послове. Град Ваљево ће следеће године морати да уложи између 20 и 30 милиона динара како би санирао улице које је „Штрабак“ изградњом дела топловода уништио. Чињеница је да је много већа примарна од секундарне мреже и да се мора повећати број квадрата који се греју. Све је то било питање за бивши менаџмент. Јавност реба да зна да имамо велики проблем у Топлани, који може да ескалира. Ти велики стручњаци у Топлани покушавају да Топлану угасе тужбама и захтевом за новац који нису зарадили и оправдали. Посебно се истичу људи који су последње две године више били на боловању, него на послу и управо су они покретачи судских спорова. То озбиљно прети да угрози пословање саме Топлане. Град мора наћи решење, а оно мора бити прагматично и не сме се дозволити јавашлук у том предузећу. Они имају најбоље услове у граду, потпуно нову технологију, изузетно квалитетну примарну мрежу. Све имају, осим онога што највише треба, а то је знање“, рекао је Јеремић.

Градоначелник Слободан Гвозденовић је закључио да се што пре мора израдити социјална карта корисника грејања.

„Тако ћемо видети који су то најугроженији корисници и каква је њихова социјална структура, која су њихова примања и могућности да редовно плаћају обавезе које им Топлана намеће. Уверен сам да је нови директор способан да побољша радну дисциплину, а не да се предузеће тужи. Не може се фирма схватити као Алај-бегова слама. Није то више ни друштвена, ни било чија имовина. То је државна имовина, а држава је капиталиста као и сваки појединац. О тим тужбама ћемо посебно разговарати. То се дешавало и у Општој биолници у Ваљеву и ја сам можда један једини лекар који није тужио Болницу за надоканду изгубљену кроз рад у дежурствима и долазак по приправности“, рекао је градоначелник.

Прихваћени су извештаји о раду Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево, Туристичке организације Ваљево и Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2015. годину.

Прихваћен је предлог Одлуке о преносу на коришћење противградних ракета Републичком хидрометеоролошком заводу- Радарском центру Ваљево. У питању је 100 противградних ракета, типа „Трајал“, за потребе противградне заштите на територији града Ваљева. Дата је сагласност на привремено коришћење непокретности- сагласности за привремено коришћење дела парцеле у својини града Ваљева, ради обезбеђивања привременог приступа парцели у власништву предузећа „Алимпорт“, предузетника Милоша Алемпијевића.