Веће расправљало о програмима јавних предузећа

Почетак » Веће расправљало о програмима јавних предузећа » Вести » Веће расправљало о програмима јавних предузећа
Чланови Градског већа на данашњој седници дали су сагласност на програме пословања ЈКП „Видрак“, ЈКП „Топлана“, ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу“, ЈКП „Полет“ и ЈП „Ваљево-турист“ у 2010. години и упутили их Скупштини града на разматрање.
 
Програмом пословања Видрака, предвиђена су инвестициона улагања из сопствених средстава у укупном износу од 61 милион динара. Поред осталог, планом је предвиђена реконструкција и адаптација пословне зграде овог предузећа, као и набавка два камиона смећара. Говорећи похвално пре свега о досадашњем раду Видрака, добрим пословним резултатима и квалитетном увођењу паркинг сервиса, Станко Терзић, заменик градоначелника града Ваљева, указао је на то „да се у наредних неколико дана Видрак мора додатно ангажовати на чишћењу и прању градских улица и других јавних површина које одржава, јер су се сада стекли услови за то“.
 
Градска Дирекција осим средстава за редовне послове на одржавању улица и других објеката комуналне инфраструктуре, локалних путева, пројектовање, реконструкцију и изградњу, у програму за ову годину предвидела је и инвестициона улагања у износу од 39,5 милиона динара. За наставак изградње основне школе „Милован Глишић“ у Брђанима 26 милиона динара, за затворени базен у Петници 12 милиона и за постављање јавне расвете на путу М4 1,5 милион динара. Говорећи о тренутно актуелној ситуацији са ударним рупама на већини градских улица, које су се због соли и ризле формирале након отапања снега, Милан Матић, директор Дирекције нагласио је да су радници овог предузећа покушали ових дана да закрпе ударне рупе, али да то није имало ефекта јер се нису још стекли услови како би посао био квалитетно обављен. „То се пре свега односи на то да се улице најпре морају очистити и опрати, а рупе осушити од воде. С обзиром на то, да ће Видракови радници за викенд почети са прањем улица, ми ћемо започети крпљење ударних рупа чим они заврше свој део посла“, рекао је Матић.
 
Топлана је програмом пословања у овој години планирала набавку и уградњу котла капацитета 50 МW са пратећом опремом. За то су предвиђена средства у укупном износу од 155 милиона динара. „Набавка још једног котла је услов за даље проширење вреловодне мреже, чија ће изградња зависити у овој години од тога да ли ћемо добити средства из Националног инвестиционог плана и кредитне линије KFW где смо конкурисали са пројектима“, рекао је Драган Деспотовић, директор ЈКП „Топлана-Ваљево“. Он је указао и на то да је планирано да се у наредном периоду сви велики потрошачи прикључе на вреловодну мрежу тамо где је она већ изграђена. „То се пре свега односи на судове и друге велике објекте у центру града, али и на стамбене зграде и индивидуалне потрошаче које морамо додатно мотивисати. Као најважнији циљ остаје наставак изградње мреже, како би обухватили што већи број корисника и смањили загађење ваздуха у Ваљеву“, рекао је Деспотовић.
 
ЈП „Ваљево-турист“ ускладило је програм пословања за 2010. годину са захтевима Градског већа након предходне седнице када је овај програм враћен предузећу на дораду. Овом приликом Веће је закључило да у свим програмима пословања трошкови морају бити максимално рационализовани.
 
Чланови Градског већа на данашњој седници дали су сагласност и на програм одржавања сеоских водовода „Кукаљ“ и „Прскавац“ за 2010. годину, као и на предлог одлуке о утврђивању просечне тржишне цене непокретности за ову годину која је неопходна за обрачун пореза на имовину и у овој години ће бити увећана  за 6% у односу на предходну у складу са пројектованом инфлацијом. Поред осталог, Градско веће на данашњој седници прихватило је уговор о партнерству између града Ваљева и градске општине Свидник (Swidnik) у Пољској којим су дефинисани начин и облик будуће сарадње.   

Leave a Comment