Веће утврдило предлог одлуке о буџету

Почетак » Веће утврдило предлог одлуке о буџету » Вести » Веће утврдило предлог одлуке о буџету
Чланови Градског већа на данашњој седници прихватили су извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-септембар 2014. године. За финансирање расхода и издатака буџета града Ваљева за 2014. годину планирани су приходи, примања и пренета неутрошена средства у укупном износу од 2.270.000.000 динара. Планирани приходи су у периоду јануар-саптембар увећани у складу са законом за износ од 28.662.658,08 динара, тако да планирана средства износе 2.298.662.658,08 динара. У периоду од 1. јануара до 30. септембра приходи и примања су реализовани у износу од 1.449.970.106,29 динара, односно 63,08% у односу на план. По одлуци о буџету за 2014. годину планирани су укупни расходи и издаци на нивоу планираних прихода. У периоду од 1. јануара до 30. септембра расходи и издаци реализовани су у износу 1.413.286.511,24 динара, односно 61,48% у односу на план.
 
Градско веће утврдило је данас и предлог одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину.  Буџет је за 2015. годину планиран у укупном износу од 2.243.800.000 динара. „Програмски модел буџета је један потпуно нови начин израде буџета и он представља скуп независних и уско повезаних програмских активности где се планирају расходи и издаци који су подељени на програме, а у оквиру тих програма су пројекне активности и пројекти. Има укупно 15 програма у зависности од области коју дефинише. Расходи се исказују по економским класификацијама и секторима којих укупно има 24, а програми служе да би се повезали расходи са секторским стратегијама. На овако конципиран буџет могуће је пратити реализацију свих пројеката и оних активности које су планиране преко индикатора које закон предвиђа да се морају унети. На овакав начин дат је један транспарентнији увид у буџет и трошење буџетских средстава и у планирање и реализацију буџета у наредним годинама. Буџет је за 2015. годину планиран у укупном износу од 2.243.800.000 динара и далеко је транспарентнији у односу на линијски који је до сада рађен“, рекла је између осталог Јелица Стојановић, начелница Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове образлажући одлуку о буџету.
 
Овом приликом градоначелник Станко Терзић је истакао да је буџет за наредну годину буџет континуитета и да успоставља равнотежу и баланс између социјалне и развојне функције. „Увек смо редовно измиривали своје обавезе према буџетским корисницима, нисмо запоставили социјалну политику да се помогне најсиромашнијима, а нисмо запоставили ни развој. Што се тиче социјалне димензије буџета-настављамо да подржавамо пројекте из области социјалне заштите и ретко који град у Србији издваја толико колико ми издвајамо за социјална давања -народна кухиња, помоћ породицама погинулих  ратних и војних инвалида, лечење стерилитета, помоћ незапосленим породиљама, ургентно хранитељство, треће дете, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, Клуб ОСИ, дечја заштита. Такође смо водили рачуна да, што се тиче друштвених делатности, достигнуте стандарде сачувамо. Што се тиче развојне функције буџета-урадиће Карађорђеву улицу од Војводе Мишића до Душанове, отворићемо саобраћајницу из Синђелићеве у Мирка Обрадовића. Што се тиче радова на школи у Брђанима, ми смо ту предвидели 57 милиона динара да урадимо партерно уређење, а мислим да би данас требало да буде познат извођач радова за укупно 104 милиона динара колико је ресорно Министарство предвидело за наставак радова на овој школи. На тај начин школа ће бити комплетно завршена, остаје само да набавимо опрему. Ставиће се у функцију балон на базену у Петници. Разговараћемо и са републичким органима о неким заједничким инвестицијама које би требало да се реализују следеће године као што је асфалтирање регионалних и магистралних путева . Санација штета од поплава остаје приоритетан задатак и ту нас чека пуно посла. Наставићемо да радимо на инфраструктури. Нећемо запоставити активности везане за пројекте. За Фондацију за талентоване издвојићемо 15 милиона динара, милион више него у 2014. години и имаћемо 35 деце више него што је било до сада. Град ће се и идуће године трудити да буде добар домаћин и да води рачуна о свим структурама и у свим аспекцима развоја“, рекао је овом приликом градоначелник Терзић.
 
Градско веће на данашњој седници утврдило је и предлог одлуке о допунама и изменама одлуке о локалним комуналним таксама, предлог одлуке о допуни и измени одлуке о градским административним таксама и предлог одлуке о допуни и измени одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине. Такође, чланови Градског већа утврдили су и предлог решења о давању сагласности на програм пословања ЈП „Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ за 2015. годину, као и предлог закључка о усвајању програма комуналне изградње Дирекције за наредну годину. Буџет ЈП „Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева“ планиран за наредну годину износи 747.080.000 динара. „Буџет Дирекције, уколико следеће године не будемо имали неке додатне приходе, ће служити за плаћање обавеза које су доспеле. Чињенице говоре да овај износ када рашчанимо на све оно што плаћамо, остаје врло мало за инвестиције. Оно што је сигурно је да ће балон у Петници бити отворен 1. фебруара и то великим пливачким купом. Завршићемо и отворени кошаркашки терен на Студенту, део Карађорђеве од библиотеке до првог семафора, Улицу Мирка Обрадовића коју ћемо отворити следеће године. То је оно што је извесно. Такође, реконструкцију парка на Пећини ћемо наставити, а реконструисаћемо и парк Виде Јоцић који је након поплава у лошем стању. Урадићемо и партерно уређење у школи у Брђанима. Урадићемо и неке путеве нове и канализацију.План је да се уради 6-7 километара сеоских путева и 5-6 километара улица.  Много нам зависи и од тога и колико ћемо средстава потрошити на зимско одржавање. На жалост, Халу спортова не можемо да наставимо ни следеће године“, рекао је између осталог Драган Јеремић, директор Дирекције.
 
Чланови Градског већа на данашњој седници утврдили су и предлог решења о давању сагласности на програм пословања за 2015. годину ЈКП „Видрак“, ЈКП „Топлана“, ЈИП „Радио Ваљево“, Стубо Ровни, као и Туристичке организације Ваљево. Поред осталог, Градско веће на данашњој седници утврдило је и предлог одлуке о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта, предлог одлуке о успостављању аутоматске метеоролошке станице на Дивчибарама, предлог закључка о прихватању уговора о заједничком улагању и изградњи који ће закључити Quinterra AG, град Ваљево и Дирекција, као и предлог одлуке о приступању доградњи објекта за Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју. 
 
 

Leave a Comment