Вода у акумулационом језеру одличног квалитета

Почетак » Вода у акумулационом језеру одличног квалитета » Актуелно » Вода у акумулационом језеру одличног квалитета
jezerojezeroDSCN3979DSCN3980DSCN3983

 

Ниво воде у акумулацији Ровни тренутно је на коти 347 метара, што значи да у језеру има 27 милиона кубика воде од пројектованих 51,5 милиона кубика воде. У току је пуњење акумулације Ровни и техничко испистивање објекта као и опреме. Врше се мерења, анализа воде, доток, брзина, бистроћа, кисеоник у води, ПХ вредности. За сада су сви параметри у пројектованом стању и нема одступања. Техничко испистивање ће трајати две године. „Следеће године када будемо подигли коту воде на 364 метра и када буде испистан шахтни прелив, а количина воде буде 51,5 милиона кубика, тада ће брана и акумулација Ровни добити техничку и употребну дозволу, објекат ће бити стављен у функцију и предат ЈП „Колубара“ на даље управљање“, рекао је Миодраг Марковић, директор ЈП „Колубара“ приликом обиласка акумулационог језера.

Он је истакао овом приликом да се можемо похвалити са параметрима испитивања воде, јер су она показала да је вода изузетног квалитета.

У одређеним фазама, када су биле веће количине падавина, дошло је до повећаног дотока воде, а све остало је у параметрима хидрометеоролошких предвиђања. Марковић је најавио и да ће се следеће године плански урадити порибљавање језера и то рибом која ће дати допринос у чишћењу и одржавању језера у смислу конзумација алги и биљака. Тада ће количина воде бити спуштена са 51,5 милиона кубика на 40, а та разлика од 10 милиона кубика ће бити слободан и служиће као заштита од јаког поплавног таласа.

Када буде добијена техничка дозвола, следећа фаза је да се размотри могућност да ли ће у овој години моћи да се добију средства за наставак изградње цевовода, који је стигао до Словца и ту се завршава и инвестиција и пројектна документација. „Конкурисали смо код Дирекције за воде која је финансијер овог објекта, за средства за наставак изградње цевовода чисте воде до Лазаревца и Мионице, с тим што смо до Мионице успели да урадимо пројектну документацију, да добијемо грађевинску дозволу и откупимо земљиште кроз које ће проћи цевовод. Мионица је практично, после Ваљева које већ сада има услове да користи воду из акумулације, општина која би најпре могла добити здраву пијаћу воду“, рекао је Марковић и истакао да ако се буду добила средства, за врло кратко време ће бити изграђен цевовод.

Испод бране Ровни направљена је фабрика воде, која је прошле године стављена у функцију, попут фабрике на Пећини, с тим што је мањег капацитета са 20 литара воде у секунди. Марковић каже да са том количином воде може да се снабдева преко 7000 становника. „Урађена је комплетна документација, добијена грађевинска дозвола, тако да можемо одмах са здравом пијаћом водом да снабдевамо села Стубо и Ровни, а потом Поћуту и остала села овог краја. Већ смо конкурисали код Дирекције за воде за средства како би изградили цевовод за ова села. Мислим да ћемо добити новац, али то неће бити довољно да ЈП „Колубара“ сама изгради цевовод пијаће воде за ова села, зато ћемо покушати, заједно са Градом да обезбедимо додатна средства. Тако би могли у наредној години један део тог система ставити у функцију“, рекао је Марковић.