За безбеднији саобраћај у Ваљеву

Почетак » За безбеднији саобраћај у Ваљеву » Актуелно » За безбеднији саобраћај у Ваљеву

Представници Саобраћајног факултета из Београда одржали су презентацију прве фазе студије „Стратегија безбедности саобраћаја града Ваљева за период 2016 -2020. године и предлог акционог плана за спровођење стратегије“.

Састанку су присуствовали представници Координационог тима, који је формирао градоначелник, а који се састоји од представника свих релевантних иснтитуција у Граду – Полицијске управе, судова, градских служби и јавних предузећа која се баве облашћу саобраћаја, школа, Регионалне привредне коморе Ваљева. На састанку је било речи о стању безбедности саобраћаја, дефинисани су постојећи проблеми у функционисању појединих видова саобраћаја (пешачког, бициклистичког, транзитног саобраћаја итд.), указано је на црне тачке, дефинисано жељено стање и расправљано је о свим другим питањима везаним за безбедност саобраћаја на путевима.

„Обавеза свих локалних самоуправа је да донесу своје стратегије безбедности саобраћаја, с обзиром на то да је Република Србија прошле године донела Стратегију безбедности саобраћаја. Ваљево је кренуло у процедуру доношења своје стратегије, а Саобраћајни факултет у Београду је носилац истраживања. Очекивања од овог документа су изузетно велика. Наиме, у оквиру тог документа је неопходно детаљно анализирати стање безбедности саобраћаја у Ваљеву, препознати кључне проблеме, усагласити ширу јавност и све институције око тога шта ће бити циљеви безбедности саобраћаја у Ваљеву. Када то усагласимо, треба дефинисати приоритетне правце деловања.

Препознали смо неколико кључних проблема, а то су безбедност пешака, проблем недостатка бициклистичких стаза. Морамо подстицати бициклистички саобраћај у центру града, да бисмо смањили број возила на улицама. Постојећа саобраћајна мрежа недовољно подстиче саобраћај бициклиста. Последњих неколико година у Ваљеву је проблем страдање бициклиста. Проблем пешака је изражен на прилазима граду, тзв. Дуплим тракама и на неколико локација, које су у вези са раскрсницама. Ваљево ће наредних година имати проблем са паркирањем и зато је потребно стручним студијама решити овај проблем“, рекао је проф. др Крсто Липовац, руководилац израде Стратегије безбедности саобраћаја града Ваљева за период 2016-2020. године и шеф Катедре за безбедност саобраћаја на Саобраћајном факултету у Београду.

Проф. др Милан Вујанић, шеф Одсека друмског саобраћаја на Саобраћајном факултету је истакао да је у интересу грађана да се унапреди безбедност саобраћаја.

„То није туђа брига, јер су наши животи у питању. Свака саобраћајна несрећа кошта 473.000 евра по сваком погинулом. То не плаћа неко други, већ сви ми. Од сваког од нас се годишње узима од 150 до 600 евра годишње. Зато је важно да будемо заинтересовани да се поштују саобраћајни прописи, јер смо једино у саобраћају сви равноправни. Ту нема везе да ли сте богати или сиромашни, на семафору предност има онај ко има зелено светло“, нагласио је проф. Вујанић значај уређења ове области.