Забрањено је спаљивање стрних усева

Почетак » Забрањено је спаљивање стрних усева » Актуелно » Забрањено је спаљивање стрних усева

У претходном периоду дошло је до значајно повећаног броја пожара на отвореном простору. С обзиром да су такви пожари углавном изазвани спаљивањем биљних остатака и смећа, упозоравамо грађане на следеће:

ЗАБРАЊЕНО је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака. Свако лице које изврши овакве радње биће процесуирано у складу са Законом о заштити од пожара.