Закључак ГИК-а

Почетак » Закључак ГИК-а » Актуелно » Закључак ГИК-а

Српска радикална странке, подносилац изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Ваљева, под називом Др Војислав Шешељ-Српска радикална странка је јуче предала изборну листу са 17 кандидата за одборнике Скупштине града Ваљева, на изборима расписаним за 21. 06.2020. године.

Градска изборна комисија је након прегледа достављене документације утврдила да ова изборна листа садржи недостатке који се односе на број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу.

Градска изборна комисија је, на данас одржаној седници, донела закључак којим је подносиоцу листе наложила да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка, отклони недостатке изборне листе, који су сметња за њено проглашење, тако што ће ГИК-у доставити најмање 19 недостајућих правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу, са списком тих бирача у писменој и електронској форми, на одговарајућим обрасцима.