Закључак ГИК-а

Почетак » Закључак ГИК-а » Актуелно » Закључак ГИК-а

Коалиција „Александар Шапић-Победа за Ваљево“ је данас предала изборну листу са 17 кандидата за одборнике Скупштине града Ваљева, на изборима расписаним за 21. 06.2020. године.

Градска изборна комисија је након прегледа достављене документације утврдила да ова изборна листа садржи недостатке који се односе на број правно ваљаних изјава бирача који подржавају изборну листу.

Градска изборна комисија је, на данас одржаној седници, донела закључак којим је подносиоцу листе наложила да најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка, отклони недостатке изборне листе, који су сметња за њено проглашење, тако што ће ГИК-у доставити најмање три недостајуће правно ваљане изјаве бирача који подржавају ову изборну листу, са списком тих бирача у писменој и електронској форми, на одговарајућим обрасцима.